Vi bygger den Nordiska Modellen

Artikel publicerad på DN debatt 31 januari 2012.

När vi i SAMAK (organisationen för de nordiska socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen) idag inleder vårt årsmöte i Stockholm, sker det med stor tilltro till framtiden. Socialdemokraterna i Norden vinner val, leder egna regeringar och skapar framgångsrika politiska koalitioner. Med sina drygt 25 miljoner invånare är Norden i dag den tionde största ekonomin i världen. De flesta jämförelser mellan världens länder lyfter fram att de nordiska länderna är de absolut främsta att växa upp och leva i.

Den Nordiska Modellen är vida beundrad och har framgångsrikt kombinerat utveckling med jämlikhet, vilket lett till hög legitimitet och ett starkt folkligt stöd. Dess kärnvärden är lika möjligheter, social solidaritet och trygghet för alla. Trygghetssystem och socialförsäkringar är generella och bygger på principen om inkomstbortfall, att skattefinansierade välfärdstjänster ska fördelas efter behov och på lika villkor. Att fler löntagare här är med i fackliga organisationer och att samverkan och avtal är vanligare än lag på arbetsmarknaden, har både skapat stabilitet, arbetsfred och nödvändig strukturomvandling på arbetsmarknaden. Investeringar i barn- och äldreomsorg har gjort det möjligt för kvinnor att yrkesarbeta och ta sig in på de politiska arenorna i en grad som saknar motstycke i andra delar av världen. Modellen har tjänat medborgarna i de nordiska länderna väl.

Men den Nordiska Modellen möter idag och i framtiden nya utmaningar. Yttre och inre förändringar genom ökad global konkurrens, den snabba industrialiserade utvecklingen i befolkningsmässiga giganter som Kina och Indien, delar av Sydamerika och Östeuropa, klimathot, demografiska förändringar med en åldrande befolkning, finanskriser och en ökande arbetslöshet, kräver nya lösningar och idéer. Att möta framtiden genom att pressa ned lönerna är en återvändsgränd. En sådan ekonomi skulle inte skapa den välståndsökning som krävs för att kombinera en stark tillväxt med ambitionen om ett jämlikt välfärdssamhälle i världsklass.  Norden ska konkurrera med kunskap och kompetens. Därför krävs investeringar i forskning, ett vässat utbildningssystem och att många fler får möjligheter till ett livslångt lärande – inte försämrade arbetsvillkor.  Det handlar om att bygga vidare på samverkan mellan politik, näringsliv och akademi för att förnya våra länders produktportföljer och ladda varor och tjänster med ett högre kunskapsinnehåll.

Vi vill bygga den Nordiska Modellen för framtiden och initierar därför ett forskningsuppdrag. För första gången någonsin kommer nu samtliga nordiska länder att gemensamt låta den fria och oberoende forskningen grundligt analysera, stresstesta och genomföra konsekvensanalyser. Forskningen ger oss värdefulla kunskaper om hur medborgarna ser på samhällsutvecklingen med de yttre och inre förändringarna och vilka drömmar medborgarna idag har om sina barns framtid. En central fråga är hur den politiska kraften kan förnya verktygen så att de nya behov som uppstår kan hanteras samtidigt som äldre beprövade verktyg utvecklas. Resultatet redovisas vid SAMAK:s kongress 2014. 

Jämlika samhällen som vilar på generella välfärdssatsningar har visat sig vara en stabil grund för ekonomisk tillväxt genom de möjligheter till utbildning och utveckling som skapas för alla. Under ett antal socialdemokratiska regeringar och i samverkan med fackliga organisationer har Norden gått sin egen väg. Vår förhoppning är att projektet kommer att visa på arbetarrörelsens alternativa utvecklingsvägar. Inte bara välfärdshistorien och nutiden är vår, utan också framtiden.

Stefan Löfven, partiledare Socialdemokraterna i Sverige

Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO Sverige

Helle Thorning-Schmidt, partiledare Socialdemokraterna i Danmark, statsminister

Harald Børsting, ordförande LO Danmark

Jens Stoltenberg, partiledare Socialdemokraterna i Norge, statsminister

Roar Flåthen, ordförande LO Norge

Jutta Urpilainen, partiledare Socialdemokraterna i Finland, vice statsminister

Lauri Lyly, ordförande SAK/FFC Finland

Jóhanna Sigurðardóttir , partiledare Samfylkingin, Island, statsminister

Camilla Gunell partiordförande Socialdemokraterna Åland


 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut