Vår politik

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i svensk politik.

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.
Stefan Löfven och Lena Rådström Baastad Foto: Björn Nordqvist

Förslag till politiska riktlinjer

På partikongressen den 8-12 april ska nya politiska riktlinjer antas och närmare 2000 motioner behandlas.