"Det krävs mod"

Mona Sahlin inledde framtidsdagarna med att tala om vikten av förnyad skolpolitik. "Det krävs mod att ompröva politiken. Det krävs mod att pröva om argumenten håller. Vi vinner inte valet 2010 på samma politik som vi förlorade valet 2006 på."

Mona Sahlin önskade av förtroenderådet en klarläggande debatt, ett inriktningsbeslut och ett uttalande gällande skolpolitiken.

"Det borde bli ett slut på att diskussionen alltid fastnar vid de nationella proven. Nationella prov vart tredje år ger en tydlig utvärdering av hur utbildningen fungerar", fortsatte hon och begärde ett tydligt mandat att diskutera betyg  och nationella prov tidigare än idag med den borgerliga regeringen.Tidningsuppslag. Foto: Magnus Selander

"Vi måste hitta en långsiktig lösning som håller över mandatperioder. I praktiken kan en elev under sin 13-åriga skoltid hinna med 3 olika betygssystem." 

 

Lyssna på Monas inledningstal på YouTube >>

Läs hela talet>>

Program för framtidsdagar >>

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut