Rådslagens största utmaningar

Arbetsmarknad, globalisering, klimatförändringar, framtidens offentliga sektor, migrationsströmmar, Europafrågan och flera andra stora frågor lyftes under söndagens paneldebatt på framtidsdagarna.

Urban Ahlin och Jan Eliasson. Foto: Magnus SelanderFörst ut att bli utfrågade av moderatorn Jens Orback var Jan Eliasson, fd utrikesminister,  och Urban Ahlin, riksdagsledamot som representerade rådslaget Vår värld. På frågan om vilka de tre viktigaste frågorna för rådslaget och socialdemokraterna är svarade Jan Eliasson: Globaliseringen, Europafrågan och utrikespolitik med inriktning på solidaritet.
"Migrationsfrågan kommer att sätta oss på prov. I t ex Storbritannien är migrationsfrågor den allra viktigaste frågan för människor. Vad gäller solidaritet måste vi bli tydligare med vad det handlar om som utbildning för flickor, rent vatten osv."Luciano Astudillo och Thomas Östros. Foto: Magnus Selander

Luciano Astudillo och Thomas Östros från jobbrådslaget fick frågan om socialdemokraterna förlorade valet på jobben. "Vi förlorade debatten om jobben men vår jobbpolitik är starkare än den moderatledda regeringens", svarade Thomas Östros. Luciano Astudillo betonade vikten av att AMS verktyg också når de som står längst ifrån arbetsmarknaden, vilket inte är fallet idag. "Där räckte vi inte till och inte den borgerliga regeringen heller."

"Välfärd är möjlighet till hjälp när du behöver den men också möjlighet för alla att uppnå sina livsdrömmar."
Åsa Kullgren. Foto: Magnus SelanderStefan Löfvéns beskrivning av välfärd följdes av Åsa Kullgrens ".Att ha, att älska och att vara "(citatet är lånat av författaren Erik Allard).  De båda representerade välfärdsrådslaget. Stefan Löfvén lyfte frågan om människor som hamnar mellan stolarna mellan systemen så som mellan försäkringskassa och arbetsförmedling. "Om systemen sätts före människan hotas välfärden."

 

 

 

Anneli Hultén och Carin Jämtin från klimatrådslaget avslutade utfrågningen.
"Vi måste våga ta emot kunskapen och använda den trots att den kan vara svår och allvarlig. Vi har inget val, något måste göras."

 

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut