Arbetsgrupp mot barnfattigdom

”Barnfattigdomen är oacceptabel och ovärdig vårt moderna samhälle. Politiken ska kraftsamla för ett omfattande program mot barnfattigdomen, som sträcker sig hela vägen från barnbidrag till fler människor i arbete. Barnfattigdomen ska bekämpas varje dag och med alla till buds stående medel!” Ur Håkan Juholts linjetal på partikongressen 2011.

Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle att barn växer upp i fattigdom. Ändå kan vi se att barnfattigdomen, efter att under en lång följd av år ha minskat, nu ökar igen. Enligt Rädda Barnen levde 10 000 fler barn i fattigdom 2008 jämfört med året innan. Trots att svensk ekonomi är stark finns det inget som tyder på att barnfattigdomen skulle minska de kommande åren, tvärt om spår forskarna att den kommer att öka ännu mer.

Att avskaffa barnfattigdomen handlar om politisk vilja. Det handlar om prioriteringar och val, till exempel mellan minskad barnfattigdom och lägre skatt. För oss socialdemokrater är barnfattigdomen en av våra viktigaste frågor. I vårt Sverige ska inte en enda unge behöva växa upp i fattigdom.

S sätter nu fullt fokus på att avskaffa barnfattigdomen. Partistyrelsen har därför tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en handlingsplan för att avskaffa barnfattigdomen. Som en del av uppdraget ska arbetsgruppen bidra med material till underlaget till höstens Förtroenderåd.

Arbetsgruppen ska ha ett öppet och lyssnande arbetssätt där kunskap och synpunkter ska inhämtas från forskare, organisationer med flera. Barnfattigdomen berör många olika ämnesområden. Inte minst därför kommer gruppledarna och ledamöterna i utskottsgrupperna i riksdagen att ha en viktig roll i arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen ska slutredovisa vid kongressen 2013.

Arbetsgruppens sammansättning

  • Anna Johansson, ordförande
  • Fredrik Lundh Sammeli, ordförande
  • Stefan Holm
  • Carin Jämtin
  • Heléne Fritzon
  • Hans Ekström
  • Ibrahim Baylan

 

Läs mer om barnfattigdomen i Sverige

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut