Fakta om barnfattigdom

Barnfamiljer räknas som fattiga enligt Rädda Barnens definition om de antingen har rätt till försörjningsstöd (det som ofta kallas socialbidrag) eller om de har så kallad låg inkomststandard, som baseras på vilka inkomster som krävs för att klara nödvändiga kostnader.

 • Under 2008 levde enligt Rädda Barnens definition 220 000 barn i Sverige i fattigdom – det vill säga 11,5 procent av alla barn. Det betyder att ungefär
  tre barn i varje klass är drabbade. Källa: Rädda Barnen
 • Antalet barn som lever i hushåll som får försörjningsstöd ökade från 125 813 år 2008 till 143 033 år 2010 enligt Socialstyrelsens årsstatistik. Det motsvarar en ökning med 14 procent.
 • Rädda Barnens mått är ett så kallat absolut mått. Absoluta mått säger dock ingenting om klyftorna och skillnaderna mellan människors villkor i samhället. För att mäta inkomstskillnaderna måste ett relativt mått användas. EU använder ett relativt mått. Enligt deras sätt att räkna ökar den relativa barnfattigdomen i Sverige kraftigt under senare år. 2009 var den uppe i hela 15,2 procent. Källa: Rädda Barnen
 • Barnfattigdomen är generellt sett högst i storstadsområdena och lägst i välmående kranskommuner till storstäderna. Källa: Rädda Barnen
 • Bland barn till ensamstående föräldrar är barnfattigdomen mer än tre gånger så hög som bland barn till sammanboende föräldrar. I denna grupp har barnfattigdomen, enligt EU:s mått, ökat från cirka 20 procent år 2006 till hela 30 procent år 2008. Barnfattigdom är också betydligt vanligare bland barn som har föräldrar med utländsk bakgrund. Källa: Rädda Barnen
 • Bland pojkar i fattiga familjer deltar bara 50 procent i någon som helst organiserad aktivitet på fritiden. Källa: SCB

Rädda Barnen

SCB

 

 

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut