Handbok mot barnfattigdom

Här kan du ladda ner en handbok som är en sammanställning anpassat för dig som, inom Socialdemokraterna vill lyfta frågan om barns uppväxtvillkor och aktivt motarbeta den växande barnfattigdomen, politiskt som organisatoriskt. 

Varje barn skall kunna växa upp under trygga förhållanden, oberoende av bakgrund och familjens ekonomi. Barnens bästa ska genomsyra alla delar av vår politik och all verksamhet i samhället som rör barn. FN:s barnkonvention är en utgångspunkt för arbetet att avskaffa barnfattigdomen i Sverige.

Handboken kan ses som ett studiematerial, underlag för opinionsbildning eller som inspiration för verksamhet som sätter dessa två frågor i fokus.

Handboken utgör ett smörgåsbord med möjligheter, oavsett om en arbetarkommun eller S-förening vill genomföra en studiecirkel, eller om en medlem vill skriva en debattartikel till lokaltidningen eller motion till kommunfullmäktige.

Handboken är indelad i tre avsnitt:

  • Fakta - I detta avsnitt finner du samlade länkar och rapporter från ett antal olika organisationer och myndigheter som lyfter barns situation och effekterna av den ökande barnfattigdomen.
  • Opinion - konkreta exempel som man kan använda sig av för att bilda opinion kring barns uppväxtvillkor och barnfattigdom
  • Dialog - exempel på hur du kan genomföra olika former av dialog kring barnfattigdom. 

Ladda ner hela handboken mot barnfattigdom här. (PDF)

Vill du arrangera en studiecirkel om barnfattigdom?

Ladda ner förslag till studieupplägget för studiecirkel om barnfattigdom här.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut