Motioner, interpellationer, artiklar

Via våra partidistrikt har vi fått in ett antal exempel på motioner, interpellationer och artiklar som med små ändringar kan användas eller användas som inspiration för att uppmärksamma lokal och regionalpolitikens ansvar när det gäller att bekämpa barnfattigdomen och dess effekter.

Motioner
- Motion gällande införande av avgiftsfri månad inom barnomsorgen

- Motion gällande införande av avgiftsfri skola

- Motion gällande plan mot barnfattigdom

- Motion gällande förändrade regler vid skolskjuts

Interpellationer
- Interpellation gällande vräkningar

Artiklar
- Artikel gällande avgiftsfri skola

 

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut