Budget för fler jobb

Sverige halkar efter. Arbetslösheten stiger snabbare än i EU. BNP sjunker snabbare.

Vi vill tackla de utmaningar Sverige står inför. Vi lägger förslag för att ta Sverige ur den ekonomiska krisen, men också för att rusta Sverige långsiktigt starkare. Vi vill möta den växande arbetslösheten med investeringar i framtidens jobb, nya resurser till välfärden, ökad rättvisa och med att ta ansvar för ekonomin.

– Vi sätter fokus på jobben, inte på att låna till skattesänkningar, säger Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Thomas Östros.

Investera i framtidens jobb

 • Socialdemokraterna vill investera i 100 000 nya jobb och utbildningsplatser, varav 50 000 i ett brett Kunskapslyft.
 • Det ska bli lättare för entreprenörer att göra idéer till företag och att expandera verksamheten. Vi föreslår därför ett nytt riskkapitalavdrag, sänkta egenavgifter för entreprenörer, sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer och en riskkapitalfond om fem miljarder kronor.
 • Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet lanserar vi ett brett ungdomspaket för att rusta de unga inför framtidens arbetsmarknad. Unga arbetslösa mellan 18 och 24 år ska kunna erbjudas jobb, utbildning eller praktik från dag 1 - Jobbstart.
 • Satsningar på miljöfordon, energiforskning och grön infrastruktur.
 • Utökat ROT-avdrag med bland annat renoveringar av miljonprogramsområden och klimatrenoveringar.

Utveckla välfärden

Vi vill investera totalt 18 miljarder kronor mer än regeringen 2010-2012 i kommunsektorn.
 • 11 miljarder kronor ska användas för att behålla och anställa personal och utveckla välfärden. Kommuner och landsting får långsiktiga planeringsförutsättningar med ett sysselsättningsstöd på två miljarder kronor 2011 och tre miljarder 20102. En miljard kronor per år ska satsas på ökad kvalitet i sjukvården, och en miljard kronor per år till mer personal och mindre klasser i skolan.
 • 7 miljarder kronor i riktade kommunsatsningar, till exempel traineeprogram i välfärden, Komvux-platser och ROT-avdrag för skolrenoveringar.

Öka möjligheterna – minska klyftorna

 • Vi föreslår ett åtgärdspaket för att skydda barn och unga från jobbkrisens effekter. Höjt underhållsstöd med 125 kronor/månaden. Bättre villkor för studenter med barn – 250 kronor mer i månaden för ett barn, 400 kronor för två barn. Ökade möjligheter till barnomsorg på kvällar och helger. Mer resurser till skolhälsovård. Stärkt missbrukarvård för unga.
 • Vi vill förbättra tryggheten för arbetssökande och hjälpa dem att snabbt komma tillbaka i arbete. A-kassan behöver moderniseras. Taket höjs till 950 kronor 2010, 970 kronor 2011 och 990 kronor 2012. Det innebär att den som tjänar 27 200 kronor i månaden 2012 får 80 procents ersättning vid arbetslöshet. Ersättningsnivån höjs till 80 procent. Kostnaden för medlemskap sänks med upp till 75 procent.
 • Vi vill förbättra tryggheten för sjukskrivna och hjälpa dem att snabbt komma tillbaka i arbete. Vi avsätter en miljard kronor till rehabilitering. 10 000 nya lönebidrag i ideell sektor och kultursektorn. Bättre trygghet vid sjukdom: successivt höjda tak till 9 prisbasbelopp, 80 procent i ersättningsnivå och nej till stupstock i sjukpenningen.
 • Vi vill minska klyftan mellan löntagare och pensionärer. En normalpensionär med cirka 14 000 kr/månad får cirka 4 000 kronor i sänkt skatt nästa år (inklusive regeringens förslag). Med Socialdemokraternas förslag halveras eller nära halveras skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Målet är lika skatt. Förslaget kostar cirka tre miljarder kronor utöver regeringen.

Ta ansvar för Sverige

 • Rättvisa skatter: Socialdemokraterna vill avskaffa förvärvsavdraget för den som tjänar mer än en miljon kronor om året. Avtrappningen börjar vid årsinkomster över 550 000 kronor. Nej till sänkta inkomstskatter på lånade pengar. Förmögenhetsskatt.
 • Skatter för bättre miljö: Höjd koldioxidskatt med sex öre och höjt reseavdrag med 50 öre. Skatt på fluorerade växthusgaser. Nej till avskaffad skatt på handelsgödsel.
 • Effektivisera statliga myndigheter
 • Krafttag mot skattefusk.
 • Starkare saldo än regeringen. 2010 är det finansiella sparandet 4,4 miljarder kronor starkare än regeringens.

Det röd-gröna samarbetet utvecklas, med nio gemensamma förslag:

 • Stärkt tillgång på riskkapital.
 • Gemensam investering i besöksnäringen.
 • Ge unga en chans.
 • Miljöfordonspaket.
 • Ett utvidgat ROT-avdrag för upprustade bostäder och 15 000 jobb.
 • Modernisera skolans lokaler.
 • En ny rättvis rödgrön fastighetsskatt.
 • Effektivisera i statliga myndigheter.
 • Bekämpa skattefusk och ekonomisk brottslighet.

Socialdemokraternas budgetmotion 2010

Läs kommentaren om regeringens budget

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut