Vårbudgetmotion 2012

Onsdagen den 2 maj presenterade Magdalena Andersson vårbudgetmotionen med socialdemokratiska förslag för fler jobb. För fler jobb måste det vara ordning och reda i statsfinanserna, finnas en aktiv näringspolitik och det måste investeras i människor och kunskap, menar Andersson.

- Den här budgeten sätter jobben i centrum. Ungdomsarbetslösheten är mycket hög i ett internationellt perspektiv och vi ser att det långvariga utanförskapet ökar. För att få fler i arbete föreslår vi bland annat att personer som lever på försörjningsstöd ges starkare drivkrafter att söka jobb. Vi vill också att det införs utbildningskontrakt för unga arbetslösa som saknar gymnasieutbildning, säger  Magdalena Andersson ekonomisk-politisk talesperson.

- För att dra nytta av allt det positiva som globaliseringen innebär så krävs politisk handling. Svenska företag ska konkurrera med kunskap, inte låga löner. Vårt mål är att Sverige ska bli ett av världens attraktivaste länder för kunskapsintensiva företag. Som ett led i det arbetet föreslår vi bland annat att företagen ges utökad avdragsrätt för investeringar i FoU, avslutar Magdalena Andersson.

Sammanfattning av vårbudgetmotionen 2012:

Kunskap och arbete bygger Sverige

Vi vill bryta ungdomsarbetslösheten genom att inrätta utbildningskontrakt för unga. Utbildningskontraktet riktas till unga arbetslösa under 25 år och är en individuell mix av utbildning, deltidsarbete och praktik. Ersättning villkoras med att den unge fullföljer kontraktet som innebär att man slutför en gymnasieutbildning.   

Vi vill skapa ökade drivkrafter för personer med försörjningsstöd. Tillfällig skattekredit ska inrättas för personer med försörjningsstöd som börjar arbeta.

Vi vill att Sverige ska bli världens mest attraktiva land för kunskapsintensiva företag. Det gör vi genom att vidta åtgärder för ökade investeringar i forskning och utveckling, strategisk samverkan med näringsliv, akademin och de fackliga organisationerna och inrätta åtgärder för bättre riskkapitalförsörjning.  

Läs hela budgetmotionen här (PDF)

Läs hela presentationen här (PDF)

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut