Första maj

Första maj är arbetarrörelsens högtidsdag. Arbetarrörelsen kämpade och stred under många år för att denna dag skulle bli en helgdag bland de kyrkliga och borgerliga helgdagarna.

Skälet till att göra första maj till en helgdag var att arbetarrörelsen och dess medlemmar skulle få en arbetsfri dag på året då man kunde uttrycka sin mening, demonstrera och träffas, umgås och prata politik. Första maj är alltså den enda dagen på året som är tillägnad det arbetande folket.

Tidigare hade arbetare varit tvungna att efter arbetets slut samlas till demonstration. August Palm skrev i sin annons i tidningarna: 'Vi träffas för att promenera genom staden. Är ni intresserade av att promenera med mig träffas vi...'

Första maj-tågen med sina genomgående teman kring arbetets villkor, jämlika rättigheter, internationell solidaritet och fred speglar en betydelsefull del av Sverige och hur det utvecklats till det land som det är idag.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut