Vår omvärld

Annelie Hulthén. Foto: Anders LöwdinEn rörelse i rörelse – det var huvudbudskapet när partistyrelsens Anneli Hulthén inledde kongressens allmänpolitiska diskussion och blocket ”Vår omvärld”.  
Hulthén påpekade inledningsvis att diskussionen under kongressen kommer att vara en viktig del i partiets nystart. Den kommer bland annat att vara ett viktigt medskick till arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram, menade hon.

Ett genomgående tema i anförandet var rörelse och förändring. Hulthén konstaterade att socialdemokraterna måste vara mer än ett parti, en bred rörelse som ständigt är öppen för impulser utifrån.

Vårt parti och vår politik måste ständigt förändras, menade hon. Samtidigt underströks att de grundläggande värderingarna alltid måste ligga fast. Solidaritet, jämlikhet och allas lika värde är grunden för vår politik, oavsett hur omvärlden ser ut, slog hon fast.

Bland alla stora globala utmaningar lyfte Hulthén särskilt fram hotet mot vårt klimat, en ohållbar global resursfördelning, vattenbrist samt den fortsatta exploateringen av kvinnor och barn.

Följande ämnen förekom i många av kongressombudens inlägg:  

  • Fler jobb och ekonomisk tillväxt.
  • Minskade klyftor och social trygghet
  • Välfärdsreformer och frågan om vinster  i skola och vård
  • Investeringar i utbildning och infrastruktur.
  • Förbättrade villkor i arbetslivet.
  • Hållbar utveckling och klimatomställning.
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut