Vår politik

Elvy Söderström. Foto: Anders Löwdin

  - Jag yrkar bifall till framtiden. Så avslutade Elvy Söderström kongressens allmänpolitiska diskussion inom området "Vår politik". Hon betonade att ombudens inlägg kommer att vara ett mycket viktigt underlag i partiets fortsatta nystartsarbete.

– Jag yrkar bifall till framtiden. Vi tar till oss allt. Nu ska vi ge järnet.

Många olika frågor lyftes i diskussionen, bl a:

 • Välfärd
 • Sjukvård
 • Jobb
 • Trygghetsförsäkringar
 • Jämställdhet
 • Bostäder
 • Forskning
 • Infrastruktur
 • Barnfattigdom

 

 

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut