Avtackning Mona Sahlin

Mona Sahlin avtackades med tal av Håkan Juholt, Jytte Guteland och Jan Eliasson. Den sistnämnde framförde hälsningar från vänner internationellt. Rikard Wolff och Marit Bergman underhöll.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut