Extrakongressens avslutning

Håkan Juholts avslutningsanförande.

 

Partivänner,

Jag tar med mig fyra viktiga arbetsuppgifter från denna kongress: För det första: Barnfattigdom har ingen plats i Sverige. Vi kommer att utarbeta ett program för att utrota barnfattigdomen.

Vi ska vända på varje sten. Det handlar om fler jobb. Föräldrars fattigdom är samma sak som barnfattigdom.

Det handlar om rätten till heltid. Det handlar om att titta på barnbidragen. Det handlar om bostadspolitiken. Det handlar om hela socialpolitiken. Barnfattigdomen ska bekämpas varje dag och med alla till buds stående medel!


För det andra: Vi kommer att ta initiativ till en översyn av pensionssystemet.
Vi ska ha ett starkt, gemensamt pensionssystem. Det är dags för vårt parti att tillsammans med LO, TCO och SACO göra en ordentlig utvärdering av pensionssystemet. Sedan ska vi diskutera frågan med regeringen och göra de justeringar som behövs. Alla ska kunna lita på att pensionssystemet ger en trygg inkomst på ålderns höst.


För det tredje: Vi kommer att genomlysa avregleringarna för att tillse att de har uppnått sitt syfte.

Har avregleringarna levererat vad de lovade? När det gäller telemarknaden är svaret utan tvekan: Ja. Priserna har sjunkit kraftigt – samtidigt som vi kan kommunicera med varandra på allt mer avancerade sätt.

Men när det gäller elmarknaden verkar svaret vara ett lika tydligt Nej. Bolagen täljer guld samtidigt som elpriserna skenar för både hushåll och företag. Det var inte vad vi väntade oss. Nu ska vi noga undersöka hur vi kan reglera marknaden i medborgarnas intresse.


För det fjärde: Vi kommer att ta initiativ till en översyn av skattesystemet.

Många talare på denna kongress har vittnat om de behov vi står inför i välfärden. Befolkningen åldras och människors krav på kvalitet höjs.

Samtidigt har den borgerliga regeringens politik inneburit tydliga avsteg från skattereformens principer om transparens, tydlighet och enhetlighet.

Nu är det hög tid att genomlysa skattesystemet för att skapa konkurrenskraftiga villkor för det svenska näringslivets tillväxt.

Här har vi fyra arbetsuppgifter: Utrota barnfattigdomen, Trygga pensionerna, Tänk igenom avregleringarna och Se över skattesystemet.


Så bygger vi en social demokrati

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut