Ramprogram

Ramprogram extrakongressen 25-27 mars 2011

(Med reservation för eventuella ändringar) 

Fredag 25 mars

13:00             Extrakongressens öppnande

13:30             Inledningstal av partiordförande

14:30             Formalia

15:00             Allmänpolitisk diskussion

16:45             Val av partiordförande

18:00             Fortsatt allmänpolitisk diskussion

19:00             Ajournering för distriktskväll

Lördag 26 mars

9:50               Formalia

10:00             Tal av nyvald partiordförande

11:00             Allmänpolitisk diskussion

12:00             Val av partiorgan
                        - Partisekreterare
                        - Fyllnadsval till VU
                        - Fyllnadsval till partistyrelse
                        - Val av ordförande i programkommissionen

12:30             Lunch

14:00             Allmänpolitisk diskussion

16:00             Avtackning av Mona Sahlin

17:30             Ajournering

19:30             Kongressfest 

Söndag 27 mars

9:00               Allmänpolitisk diskussion

10:00             Tal av nyvald partisekreterare

10:30             Allmänpolitisk diskussion

11:30             Lunch

13:00             Allmänpolitisk diskussion

14:00             Extrakongressens avslutning

15:00             Extrakongressen avslutas

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut