En förnyad skolpolitik

I dag fattade kongressen beslut om en förnyad socialdemokratisk skolpolitik. Kraven på undervisningens kvalitet ska skärpas och eleverna ska få en ständig uppföljning av hur de utvecklas och når målen. 

De viktigaste besluten
Anneli Hulthéns anförande
Riktlinjer efter beslut

- Vi vill ha tydliga mål, en systematisk uppföljning och höga förväntningar i alla skolor, sa partistyrelsens fördragande Anneli Hulthén.

- Barnen ska också få uppföljning. För att skolan ska fungera behöver alla barn en ständig uppföljning av hur de utvecklas och hur de når målen, sa hon.

Anneli Hulthén förklarade var skiljelinjen går i svensk skolpolitik.

Anneli Hulthén- Vi vill inte ha en skola som sorterar upp barn och stänger dörrar. Vi vill ha en skola som ger alla barn och ungdomar en chans att lyckas.

Hon framhöll att elevernas kunskap och rätten till en bra skola är viktigare än vem som utför tjänsten.

Skolfrågorna engagerar och många ombud deltog i debatten. Flera motioner krävde att fristående skolor inte ska få ta ut vinst och att kommunerna ska få rätt att säga nej till etablering av fristående skolor. Dessa röstades dock ner av kongressen, som istället ställde sig bakom partistyrelsens förslag om att införa ett obligatoriskt samråd mellan kommunen och huvudmannen när en fristående skola vill etablera sig. Särskilda samarbetsavtal ska skrivas både med de fristående skolor som redan finns och med nya skolor som vill etablera sig.

Kongressen beslutade även att se över hur skolpengssystemet kan inordnas i kommunernas resursfördelningssystem för skolan, där skärpta kvalitetskrav och etableringsvillkor ingår. En ny lag ska förhindra att gemensamma medel slumpas bor till privata vinstintressen vid avknoppning eller utförsäljning av skolor och förskolor.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut