Kultur i brytningstid

 - Det är ett privilegium att få inleda ett kulturpolitiskt område på vår kongress. Jag tror inte vi haft någon kongress där kulturen fått ta sådan plats, sade Leif Pagrotsky när han inledde politikområdet ”Kultur i brytningstid”.

De viktigaste besluten
Leif Pagrotskys anförande
Riktlinjer efter beslut
Mer om kulturen på kongressen

- Kultur är viktigare än någonsin. Kultur kan kanalisera den frustration många känner över ökade orättvisor men kan också väcka framtidstro och längtan, fortsatte Leif Pagrotsky. Vi har alltid haft högre ambitioner än våra motståndare, oavsett vem som suttit i regering och vem som suttit i opposition.

- Vi har två förslag till reformer syftande till att stärka ungas och gamlas tillgång till kultur. Till att stimulera till mer kultur på äldreboenden och servicehus vill vi avsätta 25 miljoner kr/år. Vi vill också satsa på att utveckla kommunala musik- och kulturskolor. Vi vill avsätta 25 miljoner kr/år till de kommuner som har avgifter under genomsnittet. Det som har högre får stå bredvid och titta på.

Debatten kring kulturområdet kom i mångt och mycket att handla om frågor som tillgång och tillträde till kultur samt fildelnings- och integritetsfrågor.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut