Ibrahim Baylan anförande 30 oktober

En modern folkrörelse för jobb och rättvisa

Herr ordförande! Vi ska nu ha en diskussion om vårt parti, vår organisation, och hur vi ser på detta i framtiden.

Det finns ett berömt Palmecitat som handlar om att makten har vi till låns, förtroendet från väljarna ber vi om vart fjärde år. Vi är ett privilegierat parti i den meningen att vi ofta har fått väljarnas förtroende i både kommuner, landsting och regioner men också nationellt. Ibland kan det vara lätt att glömma att det just är ett lån, att det enda som vi i grund och botten äger är vår organisation och vårt parti. Särskilt tydligt kanske detta blir när vi, som nu, hamnar i opposition och ser att många av de möjligheter som följer med att sitta i regeringsställning och annat naturligtvis försvinner därför att de bara är till låns och att det är vårt parti vi har att jobba med.

Jag skulle vilja vara väldigt tydlig på den här punkten. För att det här ska fungera, för att vi ska ha en organisation som är slagkraftig och för att vi ska kunna vara det folkrörelseparti som vi i högtidstal gärna utger oss för att vara, då krävs det att vi alla är beredda att ta ett ansvar för detta. Särskilt tydligt ligger detta ansvar hos oss som är förtroendevalda för partiet i olika funktioner. Det får aldrig vara så att vi bara är partiaktiva när det är valrörelse och att vi när valet sedan är vunnet drar på oss kommunalrådskavajen eller -blusen, eller för den delen landstingskavajen eller vad det nu råkar vara, och går in i den rollen utan att ta det ansvar som vi måste ta för vårt parti.

Vi har alla ett stort ansvar. Det får aldrig vara så att vi är för stora för att ta ett ansvar i det regionala, det lokala och det nationella partiarbetet. Det är oerhört viktigt, därför att om vi som förtroendevalda inte är beredda att ta på oss ledartröjan, hur ska vi då kunna förvänta oss att andra gör det? Vilken rätt har vi att ställa krav på andra att avsätta sina kvällar, helger och sin fritid för att ta ett ansvar för vårt parti och ta ansvar för att vi är starka och kan förändra samhället och världen? På den punkten är det viktigt att vi alla tar ansvar för vårt parti, kamrater.

Vi behöver göra ett antal saker. Vi behöver se över vår partiorganisation. Vi behöver se till att anpassa den till den moderna tid vi lever i, men också till det faktum att vi har tappat oerhört många medlemmar de senaste 20 åren. Vi behöver anpassa vår organisation så att den blir slagkraftig. Vi behöver vända medlemsutvecklingen så att vi blir fler. Som jag sade i går är det inte de briljanta kampanjerna från Sveavägen 68 eller den briljanta artikeln på Dagens Nyheters debattsida som är vår styrka, utan vår grundläggande styrka handlar om att vi är många, att vi är många som är beredda att ta ansvar, att vi är många som är beredda att ta samtalet med människor om vägvalen och vad vi står för, vad vi vill med vårt land och med den värld vi lever i.

Vi vill göra en del förändringar för att dra bättre nytta av våra samlade resurser. Därför föreslår vi en del organisatoriska förändringar.

Vi skulle vilja har partikongressens mandat att under nästkommande mandatperiod revidera det partiprogram som vi antog 2001. När vi har kongress nästa gång har det gått över tolv år. Då tycker vi att det är dags att förnya och uppdatera partiprogrammet.

Vi ber också om kongressens mandat att göra en rejäl organisationsöversyn, att se över alla aspekter på vår organisation, hur vi är organiserade, våra beslutsfattande instanser, vad vår medlemsavgift har för roll i det moderna samhälle vi lever i, och så vidare. Vi vill förutsättningslöst se över detta, allt i ett enda syfte, att stärka folkrörelsearbetet. Det är mot den bakgrunden som vi lägger fram dessa förslag.

Jag är väldigt glad över att vi hade så konstruktiva debatter och diskussioner i temagruppen. Jag hoppas att de förslag som nu ligger, som är en kompromiss och som jag uppfattade hade ett ganska starkt stöd i temagruppen, också får ligga till grund för det organisatoriska arbete vi har framför oss de kommande fyra åren.

Tack ska ni ha, kamrater!

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut