Göran Perssons tal

Statsminister Göran Persson talade under lördagsförmiddagen till ombuden på kommunkonferensen. Nedan följer ett kortfattat referat av innehållet.

Statsminister Göran Persson inledde, efter varma ovationer från ombuden,med att kommentera den föregående paneldiskussionen som i hög gradkretsade kring skolan.

Statsministern menade att det inte finns någon som helst anledning för en socialdemokrat att rädas en tuff diskussion om skola och skolpolitik med de politiska motståndarna. Vi bör vara stolta men inte nöjda, förklarade han och sade sig samtidigt inte förstå de politiker som menar att det "daltas" för mycket i skolan. Svenska skolan skall präglas av både kärlek och kunskap. Kunskap måste förmedlas i en miljö som också förmedlar värderingar. Det finns goda skäl att faktiskt nyansera debatten om skolan. Svensk skola presterar goda resultat jämfört med andra länder, däremot inte i jämförelse med våra högt ställda krav. Därför behövs ett öppet och prestigelöst samtal. Han uppmande också åhörarna att bygga relationer med de yrkesgrupper som finns i skolan.

Efter denna inledning konstaterade Göran Persson att han under den återstående tiden främst ville tala om tre saker nämligen världsläget, ekonomin och till sist om systemskiftet i Kommunsverige. Först ville han dock på denna kommunkonferens tacka Kommunförbundets ordförande, Ilmar Reepalu, och Landstingsförbundets dito, Lars Isaksson, för väl utförda arbetsinsatser på respektive områden. Det är inte enkelt att parallellt med förtroendeuppdrag på hemmaplan också bevaka samtliga kommuners och landstings intressen. Göran Persson framhöll vidare att kyrkovalet varit en framgång för socialdemokratin. Detta gör att det finns fog att tro att partiet ligger bättre till än vad opinionsmätningarna visar.

Statsminstern menade att det efter terrordåden i USA finns skäl att visa besinning och beslutsamhet. Sverige och svensk socialdemokrati står enade bakom FN:s säkerhetsråd i att bekämpa terrorismen och hävda USA:s rätt till självförsvar. Insatserna som kan väntas från USA skall givetvis vila på folkrätten, vara proportionerliga och i mesta möjliga mån undvika civila offer. Det är också viktigt att FN:s säkerhetsråd hålls underrättade. Det samlade världssamfundet måste göra allt som står i dess makt för att förhindra nya terrordåd. Var socialdemokratin och Sverige som nation står är ingen tvekan, slog Göran Persson entydigt fast.

Göran Persson gick sedan över till att tala inrikespolitik och menade att socialdemokratin, och kanske framförallt finansminister Bosse Ringholm, har lyckats. Vi har regerat Sverige trots problem och en parlamentariskt svår situation. Nyligen presenterade vi en budget med reformer men också med en mycket väl avvägd politik. Det som har varit och hela tiden är i fokus är jobben. Enligt Göran Persson är det nu utgiftstakens välsignelse visar sig. Svenska hushåll får välkomna förstärkningar, trots en nedgång i den internationella konjunkturen. Vi kan bedriva en ekonomisk politik med reformer och då kallas detta av de borgerliga för valgodis! Låt mig gärna säga att det handlar inte om godis - det handlar om rättvisa, menade en påtagligt engagerad statsminster.

Men det är samtidigt viktiga besked från borgerligheten. Får vi en borgerlig regering är maxtaxan historia. Samma sak när vi nu kan lägga en infrastrukturproposition med välavvägda satsningar på vägar och järnvägar i rätt konjunktur. När vi kan göra rejäla regionalpolitiska satsningar exempelvis för att stödja bostadsbolag med problem och därmed rädda vanligt folks boende. Vi vet att det i slutändan alltid är mittenpartierna som får vika sig för moderaterna, konstaterade Göran Persson.

Därefter övergick statsministern till att tala om det systemskifte som pågår i Stockholm. Stockholm byggdes upp gemensamt men bostadsbolagen säljs nu ut till några få. Det är sannolikt ett värde på hela 8-10 miljarder som sålts ut. Göran Persson menade att detta är en gigantisk förmögenhetsöverföring som också öppnar upp för marknadshyror. Resultatet blir en omflyttning av befolkning som skapar segregation. Statsministern ville även fortsatt låta Stockholms vara en stad i hälsa och skönhet. En stad som med ett socialt samvete som inte skiktar människor.

I Stockholms läns landsting tillämpas istället den brända jordens taktik. Det är en politik som medvetet bygger upp ett stort underskott. Istället för att värna ett gemensamt ansvarstagande för vården och omsorgen kör man sönder ekonomin. Attraktiva och välskötta sjukhus säljs ut. Det senaste i raden är S:t Erik. Jag vill inte inte ha ett samhälle där sjukhusen förs till börsen, argumenterade Göran Persson. Där privata vårdgivare får en monopolliknande ställning och kräver avkastning på pengarna. Vissa saker skall inte styras av vinstintresset. När avkastningskravet blir överordnat skiktas åter människor.

Detta är enligt statsministern i sanning en vattendelare i svensk politik. Moderaterna hävdar att deras föreslagna skattesänkningar gör att människor får mer pengar över. Visst är det så. Det är bara det att höginkomsttagaren med moderaternas politik får en skattesänkning som är femton gånger större än sjukvårdsbiträdet. Biträdet får själv betala sin skattesänkning och mer därtill. Detta är den moderata politiken. Men retoriken låter annorlunda. Göran Perssons riktade sedan en tydlig uppmaning till moderaterna: Förena er gärna med oss och bekämpa klassamhället. Eller om ni inte gör det - stå för er politik. Prata inte enbart om att bekämpa orättvisor!

Statsminister Göran Persson avslutade sitt ca 50 minuter långa tal med att förklara sin stora lust inför nästa års valrörelse. Därefter fick han stående ovationer och en stor bukett röda rosor.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut