Ingegerd Wärnerssons tal

Ingegerd Wärnersson talade på kommunkonferensens andra dag.

Ni som sitter här framför mig är alla olika. Ni har olika utseende, ni kommer från olika familjeförhållanden och olika kulturer. När jag öppnar dörren till ett klassrum är det precis samma sak. Inte ett barn är exakt lika, eller har samma förhållande där hemma som ett annat barn. Jag har mött många hundra barn i mitt arbete genom åren. Där finna Jimmy, som bor ensma med sin mamma. Hans tre syskon bor i fosterhem. I skolan sitter han oftare under skolbänken än på sin stol, och ibland får han för sig att tutta eld på saker. Där är Magnus, som är oerhört intelligent, men som ibland måste stänga ute omvärlden genom att dra en mörk huva över ansiktet. Det händer också att han blir så arg att han kastar stolar eller tar till nävarna mot dem runtomkring. De här barnen finns. De har ett lika värde som alla andra. Men det behövs många vuxna runt dem för att ge dem en möjlighet att lyckas. Det är dessa barn som format mig till den jag är och som format den politik som jag tillsammans med er vill föra. Det vill säga, en skola för alla, där alla har ett lika värde.

Det är en kunskapsskola, med öppna dörrar mot omvärlden, med klassrum utan gränser, som samverkar med samhället runtomkring, med det lokala arbetslivet och föreningslivet. Det är en skola med nyfikenhet och glädje, där eleverna är delaktiga i planeringen och undervisningen. Det är en skola där elever och föräldrar får tydliga bekräftelser, genom ärliga möten, t ex vid utvecklingssamtalen. Det är en gemensam skola, som alla elever har tillgång till, oavsett driftsform. Vi vill ge elever och föräldrar samma rättigheter, oavsett om de väljer en fristående eller en kommunal skola. Kommunerna ska ha ökat inflytande över den verksamhet som de ytterst aär ansvariga för, bidragen ska vara rättvisa och inga avgifter ska få förekomma. Det är en fråga om rättstrygghet, öppenhet och likvärdighet.

Jag vill peka på fem områden som är förutsättningar för att vi ska nå målet om en skola för alla, där alla har ett lika värde:

Ingen ska stängas ute från förskolan. Alla barn ska ha möjlighet att börja sitt lärande i förskolan, oavsett vilken storlek deras föräldrar har på plånboken. Därför inför vi maxtaxa, allmän förskola från 4 år, och rätt till plats för barn till arbetslösa och föräldralediga.

Alla ska bli sedda och lyssnade på. Därför ska de vuxna i skolan bli fler.

Trygga ungar lär sig. Den som inte är trygg i skolan lär sig ingenting. Därför behöver skolan stå på båda dessa ben - kunskap och trygghet. Därför har vi nu startat en kampanj mot mobbning - tillsammans.

Lika chans kräver olika resurser. Vi lär på olika sätt, i olika takt. En elev kan kosta allt mellan 50 000 per år upp till en miljon. Så måste det få vara.

I ett livslångt lärande finns inga återvändsgränder. Alla måste ha chansen att lära på nytt, hella livet. Därför är det nödvändigt med en gymnasieksola för alla. På 60-talet läste bara 60 procent vidare på gymnasiet. Idag är det 98 procent. Men fler måste bli klara. En bra vuxenutbildning ger nya chanser att ta igen det man missat tidigare. Föräldrar med kunskap och trygghet gör också sina barn trygga.

Men var finns moderaterna i allt det här?

Föräldrar demonstrerar för att få maxtaxa. Bo Lundgren säger nej till den reformen.
4-åringen ska gratis få vara 3 timmar i förskolan varje dag. Bo Lundgren säger nej till den reformen.
Lärare, elever och föräldrar jublar över att skolan ska få mer personal.
BL säger nej till den reformen.
Vuxna ska få möjlighet till ett livslångt lärande. BL säger nej till den
reformen.

Den politik vi socialdemokrater står för är populär bland de berörda människorna, men går på tvärs mot de moderata dogmerna. Tyvärr måste jag göra Bo Lundgren besviken. Jag kommer aldrig att vika från vår socialdemokratiska politik.

Kamrater,
framför er har ni ett lysande exempel på hur en borgerlig måltavla kan se ut. När sakpolitiken inte går att angripa, då inriktar man sig på att fälla tanten. Men jag står här STADIGT.
Med min personliga erfarenhet, med duktiga sossar runt omkring mig, och framför allt med er hjälp ska vi vinna valet.
Och vi gör det genom En skola för alla, där alla har ett lika värde.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut