Inför kompetensförsäkring

Framtiden kräver en ny syn på kompetens, omställning och livslångt lärande. Vårt mål är att det ska vara enkelt att byta karriär eller förnya sin utbildning mitt i livet. Socialdemokraternas partistyrelse presenterar nu förslag inför kommande partikongress med fokus på lärande.

- Jag har aldrig hört talas om en regering - varken historiskt eller i andra delar av världen - som drar ner på ambitionerna för utbildning. Skolresultaten sjunker i Sverige för sjätte året i rad och regeringen drar in på anslagen till gymnasieskolan. Och inför ettårigt gymnasium. Det håller inte. För Sveriges framtida konkurrenskrafts skull måste vi vara kunnigare än vår omvärld. Både när det gäller barns utbildning men också när det gäller det livslånga lärandet, säger Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

- Vi socialdemokrater har inför vår kommande partikongress tidigare presenterat förslag om att vända kunskapsresultaten i skolan och satt upp nya utbildningspolitiska mål. Men framtidens arbetsmarknad kräver inte bara en förbättrad grund- och gymnasieskola. Den kräver också en ny syn på lärande, säger Mikael Damberg.

- Vårt mål är att det ska vara enkelt att byta karriär eller förnya sin utbildning mitt i livet. Det kräver en rad förändringar:

  • Yrkeshögskolor, högskolor och universitet måste få en ny uppgift – att erbjuda kompletterande utbildningar för redan yrkesverksamma. Många som redan har en examen kommer i framtiden att behöva fylla på sin kompetens eller skaffa sig en kompletterande utbildning, och då är det viktigt att yrkeshögskolor och högskolor kan erbjuda bra både kompletterande utbildningar men också nya former av specialiserad utbildning för personer som redan har en högskoleexamen.
  • Sverige behöver ett nytt Kompetenslyft. Få kommer att klara sig på framtidens arbetsmarknad utan grundskole- och gymnasiekompetens. Fram till 2030 väntas efterfrågan på personer med endast folkskola eller grundskoleutbildning minska med närmare 230 000 personer eller 43 procent. Idag finns det möjlighet att komplettera bristfällig utbildning på grund- och gymnasienivå via komvux och folkhögskolor. Det är bra, men dessa möjligheter behöver byggas ut och kombineras med yrkesutbildning och bra möjligheter till lärlingsutbildning.
  • En ny kompetensförsäkring. Många av de som tror att de behöver komplettera sin utbildning under yrkeslivet bedömer att de inte skulle klara sig ekonomiskt om de väljer att utbilda sig. Vi vill därför se en ny kompetensförsäkring mellan staten och parterna på arbetsmarknaden för att garantera en återkommande kompetens­utveckling för de som jobbar.

 

Bakgrund
Hittills har hela utbildningsväsendet byggts upp utifrån en grundläggande premiss: att man utbildar sig som barn och ung; och att man bara utbildar sig en gång i livet. Men så ser inte verkligheten ut. En undersökning från TCO visar att var fjärde person i åldern 30-55 år anser att de kommer att behöva komplettera sin utbildning i framtiden med studier på högskola eller universitet. 20 procent av dem menar att det är en nödvändighet om de ska vara säkra på att behålla sitt nuvarande jobb. 60 procent av dem vill göra det för att ha möjligheten att byta jobb i framtiden.

Läs fler av partistyrelsens förslag inför partikongressen >>

Läs mer om partikongressen >>

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut