Inför yrkescollege

För att höja utbildningskvaliteten och attrahera fler elever till gymnasieskolans yrkesprogram föreslår partistyrelsen den kommande Socialdemokratiska partikongressen att gymnasieskolans yrkesprogram utvecklas till yrkescollege i linje med hur Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege har utvecklats.

Efter regeringens omläggning av gymnasieskolans yrkesprogram har andelen elever som valt yrkesprogrammen kraftigt minskat. Det kommer att leda till brist på arbetskraft inom en rad sektorer om inte utvecklingen vänds. I dagsläget uppvisar flera av de yrkesprogram där efterfrågan från arbetsmarknaden är stor alltför små volymer för att tillgodose nuvarande och framtida behov.

Yrkescollege är en ambitionshöjning för gymnasieskolans yrkesprogram. Om Socialdemokraterna får förtroendet att leda regeringsarbetet efter 2014 års val kommer vi att bjuda in relevanta branscher, arbetstsgivar- och arbetstagarorganisationer, för att diskutera hur samhället kan stötta för att fler yrkesprogram ska utvecklas till yrkescollege i nära samverkan mellan branscherna och skolans huvudmän.

För arbetsgivarna innebär yrkescollege att de är med och utformar utbildningen och höjer utbildningskvaliteten, yrkesutbildningarna anpassas på så sätt arbetsgivarnas framtida behov av kompetens och de kan hitta rätt utbildade personer att anställa. För de studerande innebär yrkescollege att deras attraktionskraft på arbetsmarknaden ökar eftersom de får kunskaper som matchar arbetsgivarnas framtida behov av kompetens. En nära samverkan med arbetslivet kan också bidra till att höja de studerandes studiemotivation och att fler når en gymnasieexamen.

Inom ramen för yrkescollege ska de studerande uppnå allmän högskolebehörighet så att de studerande kan gå vidare till högre studier efter yrkescollege.

Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson

Läs mer om Teknikcollege 

Läs mer om Vård- och omsorgscollege

Läs mer om Servicecollege 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut