Jobben först

Full sysselsättning och aktiva insatser mot arbetslöshet går före allt annat. Det framgår i den portalparagraf som föreslås till kongressen i april. Socialdemokraternas politiska linje blir därmed jobben först.

Partistyrelsen föreslår kongressen att partiets prioriteringsdokument, för första gången, ska ha en portalparagraf: 

”Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.”

Två nya förslag

- Vi förnyar politiken med jobben som utgångspunkt och har det senaste året lagt fram en rad förslag för fler jobb, säger Stefan Löfven.

Idag släpps två ytterligare förslag inför kongressen.

- Vi föreslår att kongressen antar ett mål om att sluta sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män. Det är oacceptabelt att arbetsmiljön för många kvinnor är så slitsam och stressig att de inte klarar av att arbeta fram till pensionen. Vi lägger också ett förslag som innebär att det vid offentlig upphandling ska tas hänsyn till sysselsättningseffekterna. Den offentliga upphandlingen är mycket omfattande och kan på ett helt annat sätt än idag användas för att ge jobb och bryta arbetslöshet, avslutar Stefan Löfven.

Läs intervjun med Stefan Löfven i DN: "Nya Löfven-strategin som ska lyfta S"

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut