Klimatpolitiska regler

Debattartikel publicerad i GP 29 januari 2013.

Ska nästa generation få det bättre än oss eller lika bra krävs samarbete och gemensamt ansvar för klimatpolitiken.

Regeringspartiernas oklarheter, trixandet med målen och utsläppsredovisningen, visar att det behövs en långsiktig plan för svensk klimatpolitik. Ända fram till slutmålet, ett samhälle utan klimatpåverkande utsläpp. Regeringens brist på långsiktiga signaler hejdar klimatomställningen. Investeringarna kommer snabbare i andra länder. Risken är att Sverige tappar i konkurrenskraft.

Partistyrelsen lägger inom kort fram ett förslag till partikongressen i april på en ny politik för Socialdemokraternas klimatvägval som samtidigt skapar förutsättningar för fler jobb.

Klimatpolitiskt ramverk

Vi föreslår en lösning av samma typ som används i Storbritannien. Ett klimatpolitiskt ramverk med regler och ett utsläppstak precis som i budgetpolitiken för varje regering att följa. Utsläppsmål ska sättas för perioder och sektorer. Planen innebär satsningar bland annat på järnväg, förnybar energi, fler miljöbilar och energieffektiviseringar. Långsiktiga signaler att i samverkan bygga framtidsinvesteringar kring.

Sverige ska vara ett föredöme. Klimatfrågan måste vi lösa tillsammans. Gör vi det på rätt sätt så kan den gröna omställningen dessutom skapa många nya jobb. En framsynt klimatomställning byggd på svensk forskning och utveckling kan ge Sverige nya jobb och exportinkomster och samtidigt bidra till en hållbar utveckling globalt. Svenska företag är redan långt framme med klimatsmart teknik och kan exportera sina varor och tjänster till länder som ännu inte kommit lika långt.

Jag söker mer handling och mindre ord. Hur blir det, miljöminister Lena Ek? Kommer det några nya besked i riksdagens debatt i dag som på allvar löser klimathotet och ökar Sveriges konkurrenskraft?

Matilda Ernkrans - klimatpolitisk talesperson

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut