Regionala innovationsråd

Om Socialdemokraterna får förtroendet att leda regeringsarbetet efter 2014 års val kommer ett nationellt innovationsråd att inrättas på Statsrådsberedningen. Rådet ska ledas av Statsministern och bestå av representanter från regering, närings­liv, forskning och arbetsmarknadens parter.

Rådet ska fortlöpande utveckla det nationella innovationsarbetet för att stärka Sveriges konkurrenskraft och förmåga att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer.

Genom samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig verksamhet prioriteras strategiska områden inom forskning och näringsliv, Sveriges innovativa kompetens och kommersialisering av forskningsresultat och idéer.

Nu vill vi ta ytterligare ett steg. Som en viktig del i Sveriges innovationsarbete kopplas det nationella innovationsrådet ihop med regionala innovationsråd.

- Idag finns det runt om i landet en stor frustration över regeringens bristande intresse för det regionala innovations- och utvecklingsarbetet. Med en socialdemokratisk regering kommer istället den nationella och den regionala nivån ha en strukturerad samverkan för mer kraftfulla och framgångsrika insatser, säger Stefan Löfven. 

De regionala innovationsråden upprättas i samverkan och i enlighet med de goda regionala initiativ som redan finns.

Läs hela intervjun i Dagens Industri här.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut