Utbildningspolitiska mål

Partistyrelsen föreslår den kommande kongressen att sätta upp tre nya utbildningspolitiska mål. Det handlar om grundskolan, gymnasiekompetens och den högre utbildningen. Utbildning leder till arbete. Helt i linje med vår politiska prioritering - jobben först.

I veckan presenterade vi att partistyrelsen förslår kongressen att vårt prioriteringsdokument, för första gången, ska ha en portalparagraf. Det betyder att vi tydligt sätter ned foten om vår politiska linje fram till valet 2014, och den linjen är jobben först. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb.

Grundskolan
Vår självklara ambition är att alla elever ska nå målen i grundskolan. Fram till år 2020 vill vi halvera antalet elever som är obehöriga att påbörja ett av gymnasieskolans nationella program. För att nå målet vill vi investera mer i skolan för bland annat mindre klasser, fler skickliga lärare, obligatorisk förskoleklass och kostnadsfri läxhjälp. Allt för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska kunna nå målen.

Gymnasiekompetens
Alla under 25 år ska ha en fullständig gymnasieexamen. På vägen dit, vill vi, till år 2020 minska andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har det. Unga arbetslösa utan fullgjort gymnasium ska genom ett utbildningskontrakt få hjälp till färdiga gymnasiestudier.

Högre utbildning
År 2020 ska hälften av 30-34-åringarna ha genomgått en minst 2-årig högre utbildning. Vi vill också bygga ut högskolan med fler studieplatser och höja utbildningarnas kvalitet.

Varje år den borgerliga regeringen haft makten har resultaten i skolan försämrats. Det vill vi ändra på.

Grunden för att alla elever ska nå sin fulla potential är att höja kvaliteten i skolan. Det är ett långsiktigt arbete som kräver politiska och ekonomiska prioriteringar. Därför föreslog vi i vår skuggbudget alternativet till statsbudget 2013 stora investeringar i skolan, totalt 3 miljarder kronor.

Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors frihet att forma sina egna liv.

Läs hela förslaget till utbildningspolitiska mål här.

Läs mer om nyheten hos SVT här.

Stefan Löfven, partiordförande

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut