Program och dagordning

Nedan anges kongressens arbetsschema. Observera att schemat är preliminärt, och kan komma att förändras, även under pågående kongress. Ytterligare programpunkter kan tillkomma.

Ladda ner partistyrelsens förslag till:

Dagordning (PDF)

Diskussionsordning (PDF)

Arbetsordning (PDF)

Temagruppernas mötesplatser

Temagruppernas mötesplatser (PDF)

 

Onsdag 3 april

14:00       Kongressen öppnar

                 Öppningsprogram

16:00       Temagrupper, nr 1-8 (ej öppet för allmänhet/media)

18:00       Middagsuppehåll

19:00       Kongressförhandlingar - Framtidspartiet

21:00       Temagrupper, nr 9-15 (ej öppet för allmänhet/media)

23:00       Slut för dagen

Torsdag 4 april

08:30       Parentation

09:00       Kongressförhandlingar - Ekonomin växer när människor växer

12:00       Lunchuppehåll

13:00       Tid för temagrupper (ej öppet för allmänhet/media)

13:30       Val av partiorgan - val av ordförande

                Tal av partiordförande

14:30       Kongressförhandlingar - Bra kommunikationer

15:30       Kongressförhandlingar - En rättvis värld är möjlig

17:30       Kongressförhandlingar - En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler

18:00       Middagsuppehåll

19:00       Kongressförhandlingar - En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler, forts

22:30       Kongressförhandlingar - Släpp loss kraften i kulturen och utveckla demokratin

01:00       Slut för dagen

Fredag 5 april

08:30       Kongressförhandlingar - Fler jobb i nya och växande företag

11:30       Kongressförhandlingar - Riktiga jobb med egen försörjning

12:00       Lunchuppehåll

13:00       Tid för temagrupper (ej öppet för allmänhet/media)

13:30       Val av partiorgan - val av partisekreterare

                Tal av partisekreterare

14:00       Kongressförhandlingar - Riktiga jobb med egen försörjning , forts

16:30       Kongressförhandlingar - Fler bostäder

18:00       Middagsuppehåll

19:00       Kongressförhandlingar - Ordning och reda i välfärden

20:30       Kongressförhandlingar - Behandling av partiprogram

01:00       Slut för dagen

Lördag 6 april

08:30       Kongressförhandlingar - Med kunskaper växer Sverige

11:00       Kongressförhandlingar - Ökad trygghet och minskad brottslighet

12:00       Lunchuppehåll

13:00       Val av partiorgan - VU

13:30       Kongressförhandlingar - Ekonomisk trygghet

17:00       Slut för dagen

19:00       Kongressfest (särskild biljett krävs)

Söndag 7 april  

09:00       Kongressförhandlingar - Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag

11:30       Val av partiorgan - PS     

12:00       Lunchuppehåll                

13:00       Avslutning

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut