Riktlinjer

Riktlinjer beslutade av mellankongressen
100 förslag för tillväxt och utveckling

 Politiska riktlinjer.pdf

Rådslag
Under 2003 genomfördes fyra rådslag: om författningsfrågor, tillväxt, arbetsliv och integration.

Tre av rådslagen - om tillväxt, arbetsliv och integration - var ett led i förberedelserna inför mellankongressen i april 2004. De arbetsgrupper som ansvarade för dessa rådslag kommer i en rapport till partistyrelsen att sammanfatta och kommentera resultatet av rådslagen.
Rapport om rådslaget om arbetsliv. Pdf-fil (89,8 kb). Öppnas i nytt fönster. rapport_arbetsliv.pdf
Rapport om rådslaget om integration. Pdf-fil (58 kb). Öppnas i nytt fönster. rapport_integration.pdf
Rapport om rådslaget om hållbar tillväxt. Pdf-fil (131kb). Öppnas i nytt fönster. rapport_hallbar_tillvaxt.pdf
Rapport om rådslaget om tillväxt för trygghet och rättvisa. Pdf-fil (68,8 kb). Öppnas i nytt fönster. rapport_tillvaxt_for_trygghet_och_rattvisa.pdf
Rapport om rådslaget om tillväxt i hela landet. Pdf-fil (138 kb). Öppnas i nytt fönster. rapport_tillvaxt_i_hela_landet.pdf

Två rådslag fortsatte fram till den 1 maj 2004: rådslagen om trygghet mot brott samt om djuretik och livsmedel.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut