Ulrica Messings inledningsanförande den 17 april

Ulrica Messings inledningsanförande under rubriken "Frigör kraften i hela landet"
vid Socialdemokraternas mellankongress i Stockholm den 17 april 2004. (OBS! Det talade ordet gäller.)
 
Kongressdeltagare!

Jag är född på slutet av 60-talet i Hällefors.

Jag kommer ihåg då den första pizzerian kom till vårt samhälle.

Innan den kom hade vi korvkiosken mitt på torget, brukshotellet nere vid SKF och Siverts bröd bredvid ICA.

Jag kommer ihåg vad spännande det var med pizzerian och hur stort det kändes.

Som om en annan del av världen plötsligt kom till oss och Hällefors blev lite öppnare, lite större och lite modernare just då.

Jag kommer också ihåg alla skrönor som följde med pizzerian.

Någon hade sett kattmat utanför köket till restaurangen, andra hade sett kaninskinn, ja, alla ni som själva kommer från mindre orter känner säkert igen pratet då pizzeriorna och Kina restaurangerna kom till er.

Jag var 10 år då, och jag kommer fortfarande tydligt ihåg känslan.

Jag har funderat en del över varför just det här minnet har blivit så starkt för mig, och jag tror att det har att göra med min bild av framtiden som pizzerian då blev en del av.

Jag skulle läsa gymnasiet i Filipstad, jag skulle flytta till Örebro och börja jobba och jag skulle åka till Gotland på semester.

Jag tyckte att hela världen låg framför mig och att den bar på fantastiska möjligheter.

Framtiden var tätt förknippad med förbättringar.

Idag känner många oro över framtiden.

Oro för det egna jobbet, för ekonomin och för gamla föräldrar.

Oro också för hur barnen ska få det då dom växer upp, oro för våld och droger och en undran över hur jobben kommer att se ut.

Just människors oro är en av våra viktigaste utmaningar!

Om allt fler känner en allt större oro för att framtiden inte är möjlig att påverka till det bättre, då är en progressiv rörelse som Socialdemokratin illa ute.

Därför att det är människors tilltro till att framtiden också innebär förbättringar och möjligheter som är vår starkaste tillgång!

Pizzerians intåg i Hällefors var en del av de framsteg som kom i vårt land under 60-och 70-talen.

Våra framgångar kom med kvinnors, ungdomars och invandrares intåg på arbetsmarknaden.

Med människors framtidstro och vilja att skapa ett bättre samhälle.

Den kom med entreprenörer, innovatörer och risktagare.

Den kom med en växande utbildningssektor, med offentlig service och med forskning.

Framgångarna kom tack vare hårt arbetande kvinnor och män.

Allas delaktighet var avgörande då, på samma sätt som det är idag.

De stora företagen var viktiga då och de kommer fortsätta att vara viktiga, men de små företagen är på många sätt en bro till framtidens tillväxt.

Hur kommer det att påverka den regionala utvecklingen?

Det ska vi diskutera idag.

Om Sverige klyvs i två delar - med delar av landet som ser positivt på förändringar och utveckling, och med andra som upplever förändringar som ett hot - då misslyckas vi också med vårt uppdrag att hålla samman Sverige och skapa likvärdiga villkor i hela landet.

Politiken ska stötta och möjliggöra regíonal utveckling.

Den ska ge förutsättningar för enskilda kvinnor och mäns möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Politiken ska inte medverka till att skapa glesbygd eller ödebygd, utan det politiska ansvaret

handlar om att fördela förutsättningarna för tillväxt via infrastrukturen, via högskolorna och via mycket annat.

Politik är ett svårt men viktigt hantverk.

Och ofta låter resultaten väta på sig.

Ibland handlar politik om att orka hålla igen och stå emot, ibland om att blåsa på och driva en opinion framåt.

Politik ger nästan aldrig dom kortsiktiga vinsterna.

Eller som Plura i Eldkvarn uttrycker det: "Pojkar, pojkar, pojkar här kommer ett hundår till!"

Det finns inga genvägar till långsiktiga framgångar och förtroenden.

Men det är när vi ser resultat som vi tycker att det politiska arbetet är värt våra ansträngningar.

Det är när vi inviger en ny fotbollsplan som vi är glada, då vi öppnar en ny trafiksäker väg som vi upplever tillfredsställelse, då vi kan anställa en till vuxen i en klass där någon har dyslexi som vi är stolta och då vi driver samhällsplaneringen framåt i vår stad och bygger nya hus så att vi kan växa som vi är nöjda. När företag i vår kommun tar hem en viktig order känner vi framtidstro.

Då Tage Erlander på 50-talet pratade om "De höga förväntningarnas missnöje" så utgick det ifrån att alla vill ha mera, bättre och snabbare. Då handlade det politiska uppdraget mycket om att fördela den tillväxt som var.

Idag handlar det snarare om "De låga förväntningarnas missnöje".

Om att för många inte tror på framtidens och politikens möjligheter.

Och det politiska uppdraget handlar väldigt ofta om att orka göra prioriteringar.

Men politik har alltid handlat om att ta de många små steg på vägen mot framtiden.

I det arbetet är vi alla viktiga och alla ansvariga.

Det ska vi också tala om nu.

Partivänner,

Vårt land är stort geografiskt men vi är relativt få innevånare.

Vi lägger mycket av både tid och pengar på regional fördelning och regional utveckling.

Vi gör det för att vi vet att tillväxt inte är något nollsummespel.

Det går inte bättre i Gävle, Gällivare eller Sävsjö för att det går sämre i Stockholm.

Det som vi förr kallade utrikespolitik har allt oftare blivit frågor som vi diskuterar i kommunstyrelsen och på föreningsmöten.

Det som händer utanför Sverige är en angelägnhet i vår vardag, och det är bra!

Handelshinder försvinner och nationsgränser minskar i betydelse som barriär mellan människor.

Varor och tjänster byter ägare och kunder lika snabbt som våra bredbandsnät arbetar.

Sedan andra världskriget har vi byggt vår framgång på öppenhet.

Vi har sökt politiskt samarbete, sökt internationella överenskommelser och sökt kunder och kompanjoner i världens alla hörn.

Idag lever drygt 80% av svenska företag på export.

Och vi lever relativt gott på det tack vare att vi är riktigt duktiga inom några områden.

Inget annat land i hela världen har så hög genomsnittlig utbildningsnivå som Sverige har.

Inget annat land är heller så jämställt.

Att så många kvinnor och män är aktiva på arbetsmarknaden är självklart ett av de främsta skälen till våra framgångar.

Ett annat är vår infrastruktur.

Vägar, järnvägar, flyg, sjöfart, IT och telekommunikationer hjälper oss att korta avstånden och minska dom handikapp som vi har på grund av vårt geografiska läge.

Att vi är duktiga på logistik är skillnaden som gör det möjligt för Volvo att tillverka lastbilshytter i Umeå och sälja dom i resten av Europa.

Men jag skulle säga att en viktig framgångsfaktor också har varit vår vilja till konstruktivt samarbete.

Den svenska modellen har byggt på samverkan och samarbete.

Mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Mellan det offentliga, det privata och den ideella sektorn.

Mellan norr och söder.

Mellan människa och människa.

Alla måste bidra för att kunna göra nya framsteg.

I kluster och i partnerskap föds nya idéer som leder till nya framgångar. Vi ser det kring biltestverksamheten i inlandet, kring bilindustrin i väst Sverige eller runt bioteknik i Mälardalen. Samarbete och konkurrens sätter fart på idéer och ger förutsättningar för utveckling.

Globaliseringen innebär nya möjligheter men också ett större ansvar.

Då allt fler vet vad som sker runt om i världen har vi också ett ansvar för att utveckling måste gå hand i hand med jämlikhet och jämställdhet.

I dag drivs familjeföretag i Alingsås och i Bengtsfors som har sina största kunder i Kina och i USA. Idag forskar vi kring läkemedel som ska bota Alzheimers och cancer.

Att ständigt vilja mera och bättre är drivkraften!

Nu behöver vi en renässans för den svenska modellen.

Vi kan lära lite av industrin där facket och företagen ofta hittar bra vägar att samverka kring industriell utveckling.

Vi behöver ett nytt klimat för tilltron till varandras förutsättningar att kunna bidra till vår nödvändiga utveckling och tilltron till allas vilja att vara delaktiga.

I den modellen ser jag förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete med näringslivet under de kommande åren.

Partivänner,

Vi ska kombinera utveckling med jämlikhet. Vi ska integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen i vårt beslutsfattande så att framtiden blir hållbar.

Vi ska göra det för att vi vet att fördelningspolitik i sig är tillväxtfrämjande. Det är genom fördelningspolitiken som jämställdheten har gjort framsteg. Det är tack vare politiska beslut som fler och fler kvinnor och män studerar på högskolan.

Det är tack vare medvetet arbete som kvinnor startar allt fler företag och som Sverige kan vara världsledande inte bara inom teknik och trä utan också inom musik och idrott.

Det är då social sammanhållning, miljömässig utveckling och ekonomisk tillväxt ömsesidigt korsbefruktar varandra, som vi ser de positiva spiralerna mot framtiden.

För det är när alla hjälps åt som framgångarna kommer.

Det är då alla får vara med som idéerna kläcks.

Det är då alla får vara aktiva - alla kvinnor och män, unga och gamla, invandrare och infödda svenskar - som dagens pizzerior och Kina restauranger öppnar sina portar i form av IT företag, Miljöteknik komponenter, designers eller genom ny teknik till sjukvården.

Därför ska vi fortsätta att utjämna regionala orättvisor så långt det är möjligt.

Vi ska stötta livskraft och utveckling på små orter men vi ska också bejaka och uppmuntra den puls och livslust som finns i våra stora städer.

Vi vill se en fortsatt utveckling av våra städer som den motor för tillväxt som vårt land behöver.

Men det ska också vara möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar på landet.

Vi ska utveckla både stad och land i balans mellan människan och naturen.

Vi ska använda ny teknik, nytt kunnande och de regionala möjligheterna till ny utveckling både för nya livsstilar och för nya viktiga näringar.

Vi ska bejaka rättigheten att bo och leva vart vi vill på samma självklara sätt som vi alla också vet att den möjligheten bygger på förmågan att också kunna försörja sig. På att alla är med och bidrar.

Partivänner,

Då människor är fria föds idéerna och kreativiteten.

Denna frihet är djupt förknippad med trygghet, det vet vi.

Då allt fler får chansen att göra egna medvetna val i livet så bäddar det för nya framgångar.

Det är hårt arbete som bygger vårt land. Precis som i sången "Vi bygger landet" ska vi nu bryta ny mark, ta avstamp inför framtiden och skapa den lycka som vi vet är möjlig, och försöka hålla den kvar.

Det ska vi också tala om nu.

Och jag ser fram emot en spännande och givande debatt!

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut