Hon leder arbetet för förändring

Carin Jämtin har en viktig roll. Som partisekreterare är det hon som leder arbetet med partiorganisationen och folkrörelsen. För två år sedan inledde hon ett förändringsarbete för att Socialdemokraterna ska bli tydligare i svensk politik- bli Framtidspartiet. En av de viktigaste utmaningarna är hur fler människor ska ta steget och bli aktiva i den politiska folkrörelsen. Därför är det ett av årets teman på Socialdemokraternas kongress.

Vilken roll spelar Socialdemokraternas kongress i svensk politik?

- Socialdemokraternas kongress är det största politiska mötet som arrangeras i Sverige i år. Här finns en stor del av den svenska samhällsdebatten. Men det är även en mötesplats. Här möts näringslivet, folkrörelserna, politiskt intresserade medborgare, socialdemokratiska politiker och journalister. Och i år har vi valt att hålla det mötet i Västerås.

Samtalet leder in på Sveriges utmaningar.  Hon ser plötsligt allvarlig ut och säger att Sverige idag är i ett allvarligt läge. Sverige har en arbetslöshet som har bitit sig fast på alltför höga nivåer. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män kvarstår. Sverige missar 14 av 16 miljömål.

Är det inte en dyster bild av Sverige?

- Det kan tyckas. Men jag tror att många har längtat efter samling och gemensamt ansvar för vårt land och vår värld. Vi behöver investera gemensamt i människor och miljö. Vi behöver känna trygghet i nuet och hopp inför framtiden.

Carin Jämtin är en ledare som både är respekterad och omtyckt av medlemmar i Socialdemokraterna. Hon har en gedigen erfarenhet av att vara aktiv både i folkrörelsen och som statsråd i en socialdemokratisk regering. Och hon har sett hur mycket aktiva och engagerade socialdemokrater betyder för samhälls- och demokratiutvecklingen.

Men vad är Socialdemokraternas utmaningar?

- Vi behöver staka ut riktningen framåt för vårt partis organisation och verksamhet, för vår organisationskultur och demokratiutveckling. För första gången i Socialdemokraternas historia kommer vi på kongressen i maj att anta ett organisatoriskt program som sätter upp organisatoriska mål. Det är otroligt viktigt.

550 motioner har kommit in till Partistyrelsen, 430 på området Framtidens jobb och 120 om framtidens folkrörelse. Ser du några återkommande teman i motionerna?

- Det är tydligt att många medlemmar engagerar sig i att utveckla socialdemokratisk politik om vilken arbetsmarknad och vilka yrken som bör finnas i framtiden, vilka villkor som ska finnas och hur vi ska få fler och växande företag i Sverige som kan hävda sig i en allt hårdare internationell konkurrens.

Det är fler antal kvinnor än män som är ombud i år, jämfört med förra kongressen för två år sedan. Det är också fler unga ombud under 35 jämfört med för två år sedan. Vad tänker du om detta?

- Det speglar ganska bra hur engagemanget bland de som valt att engagera sig i vårt parti ser ut nu. Det speglar också att många som väljer att lägga ner en stor tid på sitt engagemang i partiet är kvinnor och att alltfler är yngre.

Till sist, vad ser du mest fram emot på kongressen?

- Vet du vad, jag ser mest fram emot att få träffa alla socialdemokratiska partivänner från alla delar av vårt avlånga vackra land. Kongressen 2015 kommer att bli en möjlighet för oss alla att fira att vi har en socialdemokratiskt ledd regering men också att vi numer leder många av Sveriges kommuner.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut