Statistik om kongressen

Antalet ombud på partikongressen är 350 stycken. Fler än hälften av dessa är kvinnor och mer än en fjärdedel är under 35 år. Det är en rejäl ökning sedan kongressen 2013 då bara fjorton procent var under 35 år. Bara två procent av ombuden (åtta personer) är dock över 65 år.

Antal ombud:
350 (2015), 350 (2013)

Antal kvinnor:
193 (2015), 180 (2013)

Antal män:
157 (2015), 170 (2013)

Under 35 år:
89 (2015), 50 (2013)

Över 65 år:
8 (2015), 15 (2013)

Äldsta ombudet:
Sven Britton, Stockholm, 76 år

Yngsta ombudet:
Ester Nilsson, Värmland, 18 år

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut