Håkan Juholt

Här finner du tal och artiklar av Håkan Juholt samt bilder och pressklipp från  turnén runt om i landet. Den 21 januari 2012 beslutade Håkan Juholt att lämna uppdraget som partiordförande för Socialdemokraterna. Läs hela uttalandet här.

"Vår politik för en kunskapsbaserad ekonomi, värdeburen tillväxt och sociala investeringar syftar till att skapa ett inkluderande samhälle där alla ska kunna vara med. I det inkluderande samhället ges alla människor möjligheter att utvecklas. Det är din förmåga, dina ambitioner och dina behov som ska ge dig möjligheter att växa, inte din bakgrund eller hur mycket pengar du har.

Vi tror på politiken. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan bygga ett bättre samhälle för alla. Vi ser bristerna i samhället och vi vill göra något åt dem. Sverige behöver framtidsvisioner.

Vi har högre ambitioner för Sverige!"

Håkan Juholt

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut