Samhällsslöseriet

Över 400 000 människor är arbetslösa idag. Många av dessa är unga. Var femte rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar den kompetens de söker. 100 000 har tvingats gå ner i arbetstid för att t.ex. vårda sina sjuka föräldrar eftersom inte välfärden längre håller vad den lovar. Allt fler människor sjukskriver sig på grund av stress och press i arbetslivet. Det är inget annat än ett samhällsslöseri. Se vår film om samhällsslöseriet. 

För tillväxtens skull behöver fler jobba, och för välfärdens skull är varje krona viktig. Vi kan avsluta åtta år av skattesänkningar och istället investera i jobb, skola och vår gemensamma välfärd. Men för det krävs en ny väg för Sverige. För det behövs Du.
Bli medlem idag.

Källor:

Svenskt Näringsliv

"Var femte rekryteringsförsök misslyckas...//Det visar att matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar dåligt vilket får allvarliga konsekvenser...//Företag får inte tag på den kompetens de behöver för att vara konkurrenskraftiga. Arbetslösa går miste om jobb och lön. Följden blir att Sveriges ekonomi i helhet växer mindre än vad den kunde ha gjort."

Kommunal

Kommunals rapport "Hänger din mammas trygghet på dig?" visar att de resurser som läggs på äldreomsorgen har minskat rejält sedan 1980 trots att det blir allt fler äldre. Samtidigt ökar anhörigomsorgen drastiskt. Cirka 100 000 personer har gått ner i arbetstid eller helt slutat arbeta för att vårda sin en anhörig.

SCB - arbetslöshetsstatistik.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut