Våra viktigaste frågor i Europavalet

Jobben först
I Europavalet sätter vi jobben först. Ett eget arbete är en förutsättning för personlig utveckling, gemenskap, och frihet att forma sitt eget liv. Vi vill investera i utbildning, forskning och infrastruktur.

 Detta vill vi göra i Europaparlamentet

 

KlimatKlimatinvestera för framtiden
En offensiv sammanhållen klimatpolitik ger Sverige och hela Europa nya möjligheter. I Europavalet lyfter vi fram framtidens jobb, välfärd och ekonomiska tillväxt som kan växa fram ur lösningarna på klimatkrisen.

 Detta vill vi göra i Europaparlamentet

 

Rättvisa arbetsvillkor
Framgång kräver bättre arbetsvillkor. I Europavalet betonar vi att Sverige ska konkurrera med kunskap och investeringar i framtidens jobb, inte med lägre löner och dåliga arbetsvillkor.

 Detta vill vi göra i Europaparlamentet

 

 Bryt ungdomsarbetslösheten

Investera i ungdomar
Det går att bekämpa ungdomsarbetslösheten. I ett första steg vill vi halvera ungdomsarbetslösheten senast till 2015 bland unga som inte studerar.

 Detta vill vi göra i Europaparlamentet

 

 

Investera i gröna jobb
Jobbkrisen måste mötas med investeringar – i Sverige och resten av Europa. Vi måste ta tillvara klimatomställningens möjligheter för att skapa nya jobb och för framtidens hållbara, klimatanpassade ekonomi.

 Detta vill vi göra i Europaparlamentet

 

Säker mat
Vi vill att de varor vi köper ska vara säkra både för vår hälsa och för vår miljö. Därför vill vi ha en tydlig ursprungsmärkning och klimatmärkning för livsmedel. Vi vill också förbjuda och fasa ut farliga kemikalier.   

 Detta vill vi göra i Europaparlamentet

 

Jämställdhet

Ett jämställt Europa
Det måste vara möjligt att förena familj med arbete. Fortfarande förväntas kvinnor ta ut majoriteten av föräldraförsäkringen och vara hemma när barnen är sjuka. Vi vill driva en offensiv jämställdhetspolitik i Europa.

 Detta vill vi göra i Europaparlamentet

 

EU och världen

Ett öppet och solidariskt EU
Europa ska vara en öppen kontinent. Där fler europeiska länder ges möjlighet att bli en del av gemenskapen. EU kan främja fred och utveckling genom sin gemensamma utrikes-, handels- och biståndspolitiken.

 Detta vill vi göra i Europaparlamentet

 

Brottsbekämpning
Vi vill stärka kampen mot organiserad brottslighet. Vi vill öka samarbetet inom EU och ge polis och brottsutredande myndigheter bättre verktyg att utreda och förhindra grov brottslighet..

 Detta vill vi göra i Europaparlamentet 

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut