Stor uppslutning när facket kallade till manifestation

Folkhav

Den 5 juli samlades LO och dess förbund, Socialdemokraterna och SSU till en manifestation för kollektivavtalen på Donners Plats i Visby under Almedalsveckan. Manifestationen arrangerades av SEKO, SEKO sjöfolk och Byggnads och enligt polisen deltog 500 personer. Det var en kraftfull markering från arbetarrörelsen att valet i höst kommer stå mellan två tydliga alternativ.
LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin var en av talarna och eldade på om hotet från högern i det stundande valet och varför det var så viktigt att rösta – och framför allt rösta på Socialdemokraterna.

Wanja talar       Marita lyssnar
Efter det kom Hans Tilly (förbundsordförande i Byggnads), Marita Ulvskog, (partisekreterare för Socialdemokraterna), Janne Rudén (förbundsordförande i SEKO). Mellan talarna spelade och sjöng visgruppen Kal och på det hela taget var stämningen mycket god.

Musikgruppen Kal 
De viktigaste budskapen var att slå ett slag för rätten till sympatiåtgärder samt rätten att hävda våra svenska kollektivavtal när arbetskraft kommer till Sverige från andra länder, något som högern vill begränsa eller till och med ta bort. Vår utsände, Peter Frejhagen, fick en intervju med Wanja Lundby Wedin efter manifestationen.

Wanja Lundby Wedin
Hur kändes det när du gick upp på scenen här på Donners Plats?
- Det var fantastiskt, de sa att vi var femhundra samlade men jag tyckte det kändes som femtusen! Det var en mobilisering, en kampglöd med talkörer och allt. Det kändes nästan som en riktigt stor 1:a majdemonstration.
Vad är ditt budskap till de församlade?
- Mitt budskap är enkelt – att nu måste vi mobilisera oss och pratar med människor i vår närhet på skolan eller arbetsplatserna. Det är viktigt att vi gör synligt vilka alternativ vi har i valet i höst, för det är så tydligt när det till exempel gäller kollektivavtalen.
- Budskapet är att det har betydelse att man röstar i årets val. För även om arbetsmarknadens parter sköter kollektivavtalen så är det regeringen och riksdagen som bestämmer om konfliktregler och kan genom en rad åtgärder vara med och försvara våra kollektivavtal.
Kan du vara mer konkret om vilka åtgärder det kan handla om?
- Genom vårt agerande i EU till exempel. Det är oerhört viktigt vilken röst Sverige har i EU och tänk vad bra det har varit att vi har en socialdemokratisk regering och starka fackliga organisationer så att vi har kunnat klara hem tjänstedirektiven så här långt. Om vi skulle få en borgerlig regering nu, skulle de då försöka påverka så att tjänstedirektivet går tillbaka till ursprungsförslaget, att det är ursprungslandsprincipen som ska gälla? Då skulle man kunna komma till Sverige med utländska lagar och regler och därmed hota stabiliteten på arbetsmarknaden.
- Nej, mitt budskap är att det är oerhört betydelsefullt vilken regering vi har och att din röst gör skillnad. Det är det vi alla nu måste vara ute och tala om, och denna manifestation gav detta tydliga budskap.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut