Frågor och svar om höjningen av BTP

 

Vad är BTP (bostadstillägg för pensionärer)?

Bostadstillägget för pensionärer är till för att även de sämst ställda pensionärerna ska kunna ha en bra bostad utan att det ska kosta för mycket. Det är en del av det grundskydd som pensionärer har tillsammans med folkpension och pensionstillskott

Hur fungerar BTP?

BTP är inkomstprövat och kan utgå till både ålderspensionärer, de som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning samt de som har änke- eller efterlevandepension. Den som gör förtida uttag av pension före 65 års ålder kan inte få BTP förrän hon/han fyller 65 år.

För ålderspensionärer gäller att upp till BTP taket lämnas ett bidrag på för närvarande 93%. Taket är för närvarande 4 850 kronor. För de som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning gäller samma procentsats, men taket är 4 670 kronor. Det finns ett särskilt bostadstillägg (SBTP) till pensionärer med så låg inkomst att den understiger en skälig levnadsstandard.

Om man vill förbättra för pensionärerna kan man antingen höja taket eller höja procentsatsen. De olika metoderna ger lite olika utfall. För de med en hyra under taket ger procenthöjningar störst effekt, för de med hyra över taket är en takhöjning i nästan alla fall bättre. BTP är en del av det allmänna försäkringssystemet och administreras via Försäkringskassan. Cirka en halv miljon pensionärer har i dag rätt till BTP.

Vad innebär ert förslag på ytterligare höjning av bostadstillägget?

Eftersom både taket och procentsatsen höjs innebär det billigare boende för Sveriges pensionärer. Att höja taket till 5000 och nivån till 95 procent innebär för en ålderspensionär som har 5000 kr i månaden i hyra eller mer tjänar ca 250 kr i månaden. En person med sjukersättning (tidigare förtidspensionär) med samma grundförutsättningar tjänar ca 700 kr i månaden när de två systemen jämställs.

Varför gör ni detta?

Många pensionärer har väldigt små ekonomiska marginaler och för många är hyran en stor utgift. Med ett höjt bostadstillägg blir vardagen enklare att få ihop. När det går bra för Sverige är det rimligt att de som har det sämst ställt får vara med och ta del av frukterna.

Är detta det enda ni gör för de äldre?

Nej. Vi vill göra Sverige till världens bästa land att åldras i. Under de senaste åren har vi också genomfört ett stort antal förslag för att nå dit och vi har ytterligare idéer om vi får förtroendet att fortsätta styra Sverige.

Under den kommande tioårsperioden höjer vi nivån på äldresatsningarna med tio miljarder kronor för att utveckla omsorgen i hela landet. Den nationella utvecklingsplanen för äldreomsorgen tar ett helhetsgrepp för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka, skapa trygghet i boendet för de äldre och förbättra den sociala omsorgen och det förebyggande arbetet. I satsningen ingår ett stort antal förslag. Vi vill bland annat stimulera byggandet av fler särskilda boenden, förbättra hemsjukvården med utökad läkarmedverkan och fortsätta satsningarna på personalen.

Vad är skillnaden på er politik och moderaternas?

Mot den socialdemokratiska politiken med satsningar på äldreomsorgen och de äldres villkor står moderaterna och deras högerallians. De vill höja avgifterna för läkemedel och sjukvårdsbesök, och undanta läkemedel från rabattsystemen. Dessutom vill de att den som är förtidspensionär ska få lägre ålderspension resten av livet. Detta genom att de kraftigt vill försämra det underlag som ligger till grund för beräkning av ålderspension.

I moderaternas Sverige går skattesänkningar före kvaliteten i välfärden. Äldre människor är i behov av mer sjukvård och kommer därmed också att drabbas hårt av högre avgifter för både läkemedel och sjukvårdsbesök.

Moderaterna och deras högerallians vill på sikt sänka skatten till det europeiska genomsnittet. Det innebär nedskärningar med 250 miljarder kronor från vår gemensamma kassa och det skulle drabba landets äldre. Det skulle leda till ett helt annat Sverige – där den som vill ha vård och omsorg på ålderns höst tvingas betala ur egen ficka eller vara utlämnad till självuppoffrande anhöriga.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut