Valmanifest 2006

(sammanfattning)


Alla ska med


Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar. Bryts den ekonomiska utvecklingen, så hotas jobben. Varje reform under den kommande mandatperioden kommer därför att vägas mot vad samhällsekonomin tål och målet om full sysselsättning.

Rättvisa och trygghet är kärnan i den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Vi vill använda den offentliga sektorns starka finanser till att anställa fler i vård, skola och omsorg. Den offentliga sektorn ska vara en föregångare som modern arbetsgivare som erbjuder attraktiva arbeten med jämställda löner. De sociala försäkringarna ska stärkas. Välfärden går före stora skattesänkningar.

Vid sidan av dessa huvuduppgifter vill socialdemokraterna under mandatperioden genomföra reformer som lägger grunden för en långsiktig modernisering av vårt land:

1) Ett konkurrenskraftigt Sverige med moderna jobb. Sverige ska gå i täten med trygga jobb, kunskap och ny teknik. Vi vill satsa på strategiska framtidsbranscher och växande företag. Genom att höja de offentliga anslagen till forskning till 1 procent av BNP lägger vi oss i täten i den globala konkurrensen.

2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Klimatförändringarna är vår största globala utmaning. Sveriges beroende av olja ska brytas till 2020. Vi vill att Sverige ökar sin produktion av moderna drivmedel inom skogs- och jordbruket.  Energieffektivitet, grön elproduktion och teknikutveckling gör Sverige rikare och grönare. Därför krävs nationell samling kring två omfattande utvecklingsprogram - ett för investeringar och ett för forskning.

3) Nästa steg i välfärdsbygget är tandvården. Tänderna är en del av kroppen. Skillnaden i kostnad mellan tandvård och sjukvård ska minska. Vi vill ha en tandvård där unga får gratis tandvård upp till 24 år. En undersökning ska kosta högst 200 kronor och kostnaden för dyra behandlingar ska minskas kraftigt.

4) Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Barnens väl idag avgör Sveriges framtid. Skolan ska ge kunskap åt alla. Vi vill sänka maxtaxan på dagis med 300 kronor och öppna den allmänna avgiftsfria förskolan för 3-åringar. För att underlätta barns lärande ska personalökningen i förskolan följas av 3 000 fler fritidspedagoger på fritids.

5) Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. Äldres vård och omsorg ska hålla hög kvalitet. 3 500 erfarna medarbetare i äldreomsorgen ska erbjudas att bli mentorer. Under de närmaste tio åren vill vi bygga 100 000 fler bostäder för äldre, såväl seniorbostäder som särskilda boenden. De sämst ställda pensionärerna ska få höjda bostadstillägg.

6) Alla vinner på att vi stöttar varandra. Arbetslöshet är inte den arbetslöses fel. Sjukdom slår blint. Förtidspensionärer har ofta slitit ett långt arbetsliv. När det går bra för Sverige vill vi förbättra - inte försämra - för dem som är mest utsatta. A-kassan ska ge ett bra skydd för fler. Förtidspensionärernas ekonomi ska förbättras.

Läs hela valmanifestet
socialdemokraternasvalmanifest2006.pdf

Valmanifestet i 13 korta punkter

 • 3000 fler ska anställas på fritids
 • Satsning på matematik och svenska i skolan
 • Maxtaxan i förskolan ska sänkas med 300 kronor 
 • Allmän och avgiftsfri förskola från 3 års ålder 
 • 100 000 fler äldrebostäder ska byggas 
 • Pensionärernas bostadstillägg ska höjas
 • 3 500 mentorer i äldreomsorgen 
 • Gratis tandvård upp till 24 års ålder
 • En tandundersökning får som mest kosta 200 kronor 
 • Dyra tandbehandlingar ska mycket bli billigare
 • En procent av bruttonationalprodukten ska gå till forskning
 • Sveriges oljeberoende ska brytas till år 2020
 • Taket i a-kassan höjs, fler ska få ut 80 procent av lönen

Kontakt: Fredrik Kornebäck, pressekreterare, 08-700 26 33