Valanalys 2010

Socialdemokraterna måste våga tänka stort igen

Ur Kriskommssionen rapport ”Valanalys 2010”:

"Kriskommissionen ska återkomma med förslag på hur den socialdemokratiska politiken ska utvecklas. Men en slutsats av valanalysen är att socialdemokratin måste våga tänka stort igen när det gäller att föreslå reformer som både utvecklar Sverige och stärker välfärden. Och det måste vara reformer som de breda löntagargrupperna, både arbetare och tjänstemän, efterfrågar och som faktiskt bidrar till att lösa problem som de anser vara viktiga – för de själva eller för Sverige och världen."

Några slutsater ur rapporten

  • Socialdemokraternas ekonomiska politik saknade stöd och uppfattades inte som framtidsalternativet.
  • Valets viktigaste frågor blev skola, jobben, sjukvården och ekonomin.
  • Socialdemokraterna gjorde det sämsta valresultatet sedan den allmänna rösträtten infördes 
  • Finanskrisen, det rödgröna samarbetet, vårmotionen och ett misslyckat valmanifest som delförklaringar till att Socialdemokraterna tappade det stora försprånget på bara två år.


Rapporten har beretts av den särskilda valanalysgruppen som består av: Ulf Bjereld, Peder Björk, Johan Hassel, Helene Hellmark Knutsson, Renée Jeryd, Gunilla Johansson, Åsa Lindestam, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Greger Tidlund, Jonas Wall, Kicki Liljeblad och Patrik Karlsson.

Morgan Johansson har varit ordförande för gruppen och Odd Guteland sekreterare.

Rapporten kommer även att diskuteras under Förtroenderådet den 4 december.  


Här kan du ladda ner hela valanysen. 

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut