Vallöften

Här hittar du en översikt av våra vallöften och utspel. Fokus är jobb, skola och välfärd. 

Dags för en human sjukförsäkring

13 september: Vi vill avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, satsa mer på rehabilitering och se till att ersättningen är 80 procent under hela sjukskrivningsperioden. 

Satsning på nattöppen förskola

12 september: En modern förskola ska vara öppen när föräldrarna arbetar. Vi investerar därför 80 miljoner kronor per år i ett stimulansbidrag till de kommuner som erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger. 

Ökat anslag till idrott, friluftsliv och kultur- och musikskolan

11 september: Handslag om 300 miljoner kronor för en meningsfull fritid för alla barn.

Ny styrning i välfärden

10 september: Om vi vinner valet kommer vi att tillsätta en utredning om hur välfärden ska styras. Låt proffsen få vara proffs. 

Fri entré på museer

9 september: Vi lovar fri entré till statliga museer om man vinner valet på söndag. 80 miljoner kronor är avsatt till reformen.

Stor satsning på ny järnväg

 8 september: Vi kommer att göra investeringar på 27 miljarder i ny svensk järnväg. Där tillkommer 5 miljarder i vägunderhåll och 10 miljarder i järnvägsunderhåll. 

De första 100 dagarna för skolan

7 september: Om Socialdemokraterna får förtroende att bilda regering kommer vi att investera 15 miljarder om året i skola och utbildning. Det är mer än alla förslag i högerregeringens valmanifest. Vi kommer omedelbart efter regeringsövertagandet att fatta beslut om ett antal avgörande framtidsreformer för skolan.

Så vill vi bekämpa rasismen

6 september: Kunskap om rasism är av största vikt för att kunna bekämpa den. Därför kommer vi i regeringsställning att genomföra en stor folkbildande insats om olika former av rasism, skriver Margot Wallström.

Äldrelyft i vården

4 september: Vi vill se ett lyft i äldrevården med skärpta krav på personalens kompetens och en nationell samling för arbetsmarknadens parter.

Framtidens fritidshem

31 augusti: Investeringar för att vända utvecklingen på fritidshemmen och minska ungdomsarbetslösheten.

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

30 augusti: Omgående efter ett regeringsskifte kommer vi fatta beslut om nystart för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlare ska kunna fokusera på att förmedla jobb, inte på att administrera arbetslösheten.

90-dagarsgaranti för unga

29 augusti: Unga arbetssökande ska inom 90 dagar ska erbjudas jobb, praktikplats eller utbildning. 

Stoppa vinstjakten i skolan

28 augusti: Granskning av lärartäthet i vinstdrivande skolkoncerner och tydligare bemanningskrav i nationella kvalitetslagar. Det är förslag i vår granskning av friskolekoncernerna. 

Vallöfte för bostadsbyggande

27 augusti: Fram till år 2020 ska det byggas minst 250 000 nya bostäder. Det innebär en ambitiös men realistisk ökning jämfört med dagens byggtakt. 

Miljardsatsning på gröna guldet

26 augusti: En miljardsatsning på gröna guldet för fler jobb inom skogsindustrin och för att nå miljömålen. Det vallöftet ger Stefan Löfven. 

Fungera nu

25 augusti: 10 miljarder i ökat anslag till underhåll och krav på punktlighet. Det är delar av en stor satsning på järnvägen som partiledningen presenterade på Stockholms centralstation. 

Bättre tågtrafik i Norrland

23 augusti: Ostkustbanan ska rustas upp. Det vallöftet gav Stefan Löfven när han besökte hemmaplan och Socialdemokraterna i Örnsköldviks valupptakt.

Kunskapslyft för fler jobb

22 augusti: Investera 5,6 miljarder kronor i 64 500 nya utbildningsmöjligheter inom högskola/universitet, komvux och yrkeshögskola bland annat.

Låt lärare vara lärare

21 augusti: Avlasta lärarnas administrativa arbetsbörda och ge arbetslösa jobb i skolan. 6000 extratjänster i skolan är ett nytt vallöfte från Stefan Löfven. 

Framtidsreformer för barnen

20 augusti: Margot Wallström presenterade vallöften för bland annat en rikare fritid för barn och unga, höjt underhållsstöd samt maxtak i förskolan. 

Mindre klasser i lågstadiet

19 augusti: 2 miljarder för mindre klasser i lågstadiet och 500 miljoner till 1000 fler speciallärare och specialpedagoger.

Vallöfte för lärarna

18 augusti: 3,5 miljarder i investering för att höja lärarutbildningens kvalitet och läraryrkets attraktivitet.

Satsning på rektorers kompetensutveckling

17 augusti: Bra ledarskap är viktigt för att förbättra skolans resultat. Därför vill vi satsa 50 miljoner årligen till kompetensutveckling för rektorer.

Mer jämställd föräldraförsäkring

15 augusti: Vi föreslår förändringar av föräldraförsäkringen med att en tredje reserverad månad införs för vardera föräldern. 

En miljard till miljömål

14 augusti: Margot Wallström är tillbaka i politiken och presenterade ett vallöfte om att avsätta en miljard kronor för att klara miljömålen.

Omöjliggör utförsäljning

13 augusti: Skolor, vårdcentraler och andra välfärdsverksamheter ska inte säljas till underpris. Därför ger vi vallöftet att införa en ny lagstiftning - Lex Serafen - som gör det möjligt att i efterhand kräva att köparen betalar mer pengar.

Sjukvårdslyft med traineejobb

12 augusti: Partiledningen har presenterat en satsning på fler jobb för unga. Vi investerar 700 miljoner till 5000 traineejobb inom sjukvården. 

Stor satsning på högskolan

11 augusti: 22 500 nya platser på högskolan och höjd kvalitet i utbildningarna.

Studielån till körkort

10 augusti: För att unga ska öka sina chanser att få jobb lägger vi ett förslag att underlätta möjligheten för unga att ta körkort.

Fler unga med gymnasieexamen

10 augusti: Stefan Löfven presenterade en stor satsning på obligatorisk gymnasieskola som en del ur vårt kommande valmanifest.

Avskaffa läxrut - inför läxhjälp

9 augusti: Det ska bli obligatoriskt för alla grundskolor att erbjuda eleverna läxhjälp.

Alla barn och unga har rätt till kultur

7 augusti: 50 miljoner till barn och unga inom musik- och kulturskolan. 

Vallöfte för äldreomsorg

4 augusti: 2,8 miljarder till traineejobb för 20 000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen. 

Öka stödet till HBTQ-organisationer

1 augusti: Öka bidraget till HBTQ-organisationerna med 3 miljoner kronor årligen.

Alla människors lika värde och rätt

30 juli: Arbetsgivare ska aktivt förebygga och förhindra diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det är en del i vårt nya hbt-politiska program. 

Från banker till barn

1 juli: Magdalena Andersson föreslår en bankskatt om 4 miljarder kronor, varav 1,1 miljarder kronor ska gå till ett maxtak för barngrupper i förskolan. Det ökade utrymmet investeras i förskola och skola, från banker till barn. 

Maxtak i förskolan

29 juni: Staten ska satsa 1,1 miljarder varje år för att småbarnsgrupperna i förskolan ska bestå av max 15 barn.

Två miljarder till jämlik skola

18 juni: Ökat statligt ansvar för en jämlik skola samt 2 miljarder till skolor med tuffast förutsättningar och låga resultat. 

Första jämställdhetsåret

12 juni: Under det första regeringsåret med en socialdemokratiskt ledd regering ska jämställdhetsfrågorna prioriteras. Vi har ett handlingsprogram med fokus på arbetsmarknad, utbildning och välfärd. 

 


  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut