En ambitiös jobbpolitik. För alla.

För att hålla samman Sverige finns ingenting viktigare än att fler kvinnor och män finner ett jobb och att arbetslösheten minskar. Ett arbete betyder gemenskap och tillhörighet. Ett land med hög sysselsättning blir rikare, tryggare och öppnare. 

Investera för fler jobb

 • Investera i bostäder
 • Investera i infrastruktur
 • Åtgärda tågkaoset
 • Klara de svenska miljömålen
 • Minska utsläppen av växthusgaser
 • Trygga energiförsörjningen
 • Fler jobb i hela landet

Investera i aktiv näringspolitik - öka efterfrågan på arbetskraft

 • Förbättra företagsklimatet
 • Grunda ett nationellt innovationsråd
 • Investera i strategiska samverkansprogram

Utbilda för rätt kompetens

 • Reformera arbetsförmedlingen i grunden
 • Införa Extratjänster för långtidsarbetslösa - avskaffa Fas 3
 • Skapa en 90-dagarsgaranti för unga
 • Investera i ett kunskapslyft
 • Ge fler unga möjlighet att studera på högskola och universitet
 • Höj kvaliteten i högskolan och närheten till arbetsmarknaden
 • Stärka forskningen och göra den mer jämställd

Utveckla en modern och jämställd arbetsmarknad 

 • Jämställda arbetsvillkor
 • Reservera en tredje månad för vardera föräldern i föräldraförsäkringen
 • Förbättra arbetslöshetsförsäkringen
 • Stärk arbetsmiljöarbetet 

 

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut