En kunskapsburen framtid. För alla.

Kunskapsnivån i svensk skola måste höjas. Skattesänkningar, privatiseringar och vinstjakt har gått ut över kvaliteten, över kunskapsresultaten och över den jämlika skolan. Kvaliteten i skolan måste förbättras – för varje enskilt barns skull och för våra gemensamma framtidsutsikters skull. 

Investera i mindre klasser och tidiga insatser 

 • Investera i mindre klasser och fler speciallärare
 • Inför maxtak på 15 barn i förskolan

Investera i skickliga lärare

 • Höj attraktiviteten i läraryrket
 • Höja kraven i lärarutbildningen
 • Stärka rektorerna som pedagogiska ledare

En jämlik skola utan vinstjakt

 • Skapa en jämlik skola
 • Stoppa vinstjakten i skolan
 • Gör gymnasieskolan obligatorisk
 • Fritidshemmen ska bli en tydlig del av skoldagen
 • Investera i en rikare fritid för barn och unga


 

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut