12 miljarder mer till välfärden

Under tisdagen gav de Rödgröna besked inför vårbudgeten:

Sverige behöver en ny färdriktning. Vi vill investera i en utveckling som bygger både samhället och individen friare. För det behöver vi starka offentliga finanser. Vår prioritering är glasklar: Välfärden måste sättas före nya stora skattesänkningar.

25 000 välfärdsarbetare har försvunnit från den gemensamma välfärden. Enligt regeringens egen prognos fortsätter uppsägningarna i välfärden i år. Trots stora behov i välfärden valde den borgerliga regeringen att inte tillföra en enda krona till välfärden i kommuner och landsting i sin budgetproposition. Det är tydligt att de borgerliga partierna prioriterar sänkta skatter för de med goda inkomster framför investeringar i välfärden.  

I vårbudgeten tar vi rödgröna ett första steg för att möta de utmaningar vi ser framför oss i skola, vård och omsorg. Vi tillför kommunsektorn över tolv miljarder kronor under år 2011 och 2012. Det kommer att stärka välfärdens kvalitet i Sverige. Det gynnar alla.

I vårbudgeten föreslår vi att kommunernas resurser stärks med nio miljarder kronor mer än i regeringens budget i breda satsningar över en tvåårsperiod. Därutöver föreslår vi över tre miljarder i riktade satsningar över en tvåårsperiod. Vi gör särskilda satsningar på skolan och sjukvården.

Det betyder att kommunsektorn tillförs över tolv miljarder kronor i förstärkningar av oss rödgröna sammantaget under år 2011 och 2012. Totalt beräknas vår välfärdssatsning medverka till 10 000 – 15 000 fler jobb i välfärden i kommuner och landsting. Med våra satsningar, exempelvis på generationsväxling i äldreomsorgen och traineeprogram i välfärden, stärker vi kvaliteten i välfärden genom kompetenshöjning hos personalen samtidigt som vi ger unga en väg in i arbetslivet.

Vi är också överens om att kontinuerligt se över statsbidragens storlek för att under nästa mandatperiod se till att ha värdesäkrat statsbidragen.

Mona Sahlin, Lars Ohly, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand

 

Läs hela överenskommelsen här.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut