- Klimatfrågan är vår tids ödesfråga

Vi har ett ansvar inför kommande generationer att nu vidta de åtgärder som är nödvändiga. Om vi skall klara omställningen krävs en bred enighet över blockgränserna. De borgerliga partierna har missat en historisk chans att nå enighet om klimatpolitiken. Det är ledsamt att deras egen oenighet har gjort dem oförmögna att göra en uppgörelse för landet och klimatet, säger Lena Hallengren, socialdemokraternas företrädare i Klimatberedningen.

- Det vetenskapliga rådet och alla partier i Klimatberedningen är eniga om att Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 75-90% till 2050. Denna gemensamma utmaning måste mötas genom att utsläppen minskas i jämn takt under hela perioden för att inte lägga över ansvaret på kommande generationer. Den borgerliga partiernas bristande ambition riskerar att förstöra förutsättningarna för svensk industri och konkurrenskraft genom att göra lite i början och mycket i slutet. Det är en strategi som ökar kostnaderna och påfrestningen på vårt samhälle, fortsätter Lena Hallengren.

- Trots att vi socialdemokrater har en ambitiösare målsättning än regeringspartierna vill vi inte beskatta elintensiv industri mer än idag. I stället vill vi investera Sverige bort från oljeberoendet.
Vi är övertygade om att det är fullt realistiskt att ställa om Sverige och svensk industri om vi väljer att prioritera insatser som stimulerar alternativen. Att gå före kommer även fortsatt gynna handel och svenska företag,avslutar Lena Hallengren.

Läs mer om klimatberedningens uppdrag >>

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut