- Ge sjukskrivna nya chanser att komma tillbaka till arbetsmarknaden

Ylva Johansson, ordförande socialdemokratiska rådslagsgruppen Välfärd kommenterar delar av rådslagets förslag till ny politik för att ge sjukskrivna och dem av oss som står långt från arbetsmarknaden nya chanser att gå vidare.

- Vi föreslår inte skärpta krav för att få rätt till sjukersättning. Vi är tvärtom skarpt kritiska till regeringens politik som innebär just detta. Vi tror inte på försämrade villkor och kränkande behandling som drivkraft. Vi föreslår istället stora investeringar i aktiva insatser, i rehabilitering och stöd. Det som regeringen nu rustar ner, säger Ylva Johansson.

- För att de aktiva insatser vi föreslår ska vara effektiva bygger det självklart på att individen själv bidrar och är aktiv. Det är i det sammanhanget vi talar om att det är rimligt att ställa krav på individen att den deltar aktivt i sin egen rehabilitering. 

Rådslagsgruppens förslag presenteras i sin helhet denna vecka och ska sedan skickas på remiss.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut