Alarmerande statistik från SCB

- Det är alarmerande att produktiviteten i näringslivet är fortsatt negativ, säger socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesman Pär Nuder. Sverige riskerar att hamna i en negativ spiral, med högre räntor, stramare kreditprövning, lägre investeringar, fler flaskhalsar, ökad inflation och högre räntor.

Idag publicerade Statistiska centralbyråns statistik för nationalräkenskaperna för det tredje kvartalet 2007. Den visar att näringslivets produktivitet är fortsatt negativ trots att många ekonomiska bedömare, däribland Konjunkturinstitutet och Riksbanken, förutsatt att den tidigare nedgången var tillfällig.

En lägre produktivitet riskerar att leda till att Sverige hamnar i en ond cirkel, där ett högt inhemskt kostnadstryck leder till att Riksbanken inte kan parera en internationell ekonomisk avmattning med lägre räntor, vilket gör att företag inte får råd att göra nödvändiga investeringar – vilket i sin tur leder till fortsatt låg produktivitet och höga räntor.

Under den senaste tiden har det gått bra för svensk ekonomi, men omslaget kan komma snabbt. Den amerikanska ekonomin bromsar upp, och euroområdet har passerat tillväxttoppen.

- Regeringens ekonomiska politik drivit på överhettningen, avslutar Pär Nuder. Hade inte regeringen genomfört sina stora skattesänkningar hade kostnadstrycket varit lägre, och Riksbanken skulle ha möjlighet att möta en internationell oro och lägre produktivitet med lägre räntor - vilket skulle främja nödvändiga investeringar och framtida tillväxt.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut