Att införa fler betygssteg befarar vi leder till ökad stress i skolan.


- Regeringens förslag med betyg i årskurs 6 är för tidigt och sätter stämplar på barn istället för att uppmuntra till lärande, säger Marie Granlund, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

- Att införa fler betygssteg befarar vi leder till ökad stress i skolan. Men Jan Björklund är inte heller i denna fråga intresserad av att bjuda in de parlamentariska partierna till diskussion när det gäller viktiga utbildningsfrågor som ska sträcka sig över mandatperioder.

För mer information:

Camilla Levin
Pressekreterare
08-786 58 35
070-269 00 21

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut