Åtta steg framåt för en modern och barnvänlig familjepolitik

Under tisdagen presenterade socialdemokraterna rapporten "Åtta steg framåt för en modern och barnvänlig familjepolitik".
- Vi socialdemokrater är beredda att utveckla och ompröva där vi märker att det behövs. En modern familjepolitik för barnets bästa måste utgå från vardagen som dagens föräldrar lever i. Den kräver utveckling på främst tre områden; familjers ekonomi, jämställdhet och föräldrars arbetsvillkor. I den här rapporten utvecklar vi några av de utmaningar vi ser, säger Veronica Palm, socialdemokraternas familjepolitiska talesperson.

Ekonomisk familjepolitik: som omfördelar mellan familjer som har och inte har barn, mellan olika inkomstgrupper och över livet.

Jämställdhet: för att bättre möta unga och blivande föräldrars vilja att inte behöva välja mellan föräldraskap och arbete.

Arbetslivet: ett arbetsliv som bättre ser småbarnsföräldrars behov och fördelarna med att ha småbarnsföräldrar anställda.

"Åtta steg framåt för en modern och barnvänlig familjepolitik":

1. Investera i det lilla barnets trygghet

Vi socialdemokrater vill höja taket både i föräldrapenningen och i den tillfälliga föräldrapenningen, så att fler omfattas av en reell kompensation upp till 80 procent av den förlorade inkomsten. Ytterligare ett steg i rätt riktning är att ge båda föräldrarna möjlighet att stanna hemma tillsammans under barnets första månad. Båda dessa investeringar skulle öka valmöjligheten för föräldrar vad gäller att ge det lilla barnet rätt till egen tid med båda sina föräldrar.

 

2. Särskild föräldrapenning för ensamstående

Vi vill underlätta ensamståendes situation genom att se över förutsättningarna för en särskild föräldrapenning när någon annan avstår förvärvsarbete för att vårda barnet i den sjuke förälderns ställe.

 

3. Investera i vardagstid med barnet

Vi vill undersöka om föräldaförsäkringen kan utvecklas med vardag-med-barn-tid. Vi ser framför oss exempelvis en månad föräldraledighet som är delad mellan föräldrarna och som bara går att använda för att få mer vardagstid med sina barn efter det att man avslutat föräldraledigheten. Uttaget ska vara flexibelt och utgå från varje familjs behov av att få mer vardagstid med sina barn. Exempelvis ska man kunna förlänga semester, vara ledig en klämdag eller enstaka helger, sluta tidigt på fredagar eller vara med på förskolan.

 

4. Ett rättvist och effektivt barnbidrag

Vi vill betona vikten av ett generellt och omfördelande barnbidrag för att öka den ekonomiska tryggheten för barnfamiljer. Vi vill gå vidare i riktning mot ett delat barnbidrag genom att föräldrar med barn i växelvis boende ska få delat barnbidrag.

 

5. En jämställdhetsbonus som faktiskt kan fungera

Vi vill se över möjligheten att utforma en jämställdhetsbonus till de arbetsgivare som aktivt stödjer män att ta sin del av ansvaret för hem och familj. Vi är också öppna för en jämställdhetsbonus som gör att fler familjer stimuleras till att i ökad grad dela på uttaget av föräldraledighet men vi vill utreda alternativ som är rakare och enklare än det som regeringen föreslagit.

 

6. Barnomsorg när föräldrar behöver den

Vi socialdemokrater vill öka tillgången på barnomsorg på kvällar, helger och nätter. Eftersom alla familjer inte består av två föräldrar som arbetar dagtid på vardagar är det viktigt att kommunerna ger möjlighet till trygg och fungerande omsorg när behovet finns.

 

7. Investera i barnens förskola

Vi socialdemokrater vill investera i en kvalitetssäkrad förskoleverksamhet oavsett form och huvudman och skapa garantier för att verksamheten följer läroplan. Vi avvisar bestämt ett system med förskolepeng utan kvalitetskrav eftersom det riskerar att fler barn börjar skolan utan nödvändiga grunder för kunskapsinhämtande. Istället vill vi stärka förskolans kunskapsuppdrag för att ge alla barn en mer jämlik skolstart. Vid alla förskolor ska det finnas personal med utbildning och kompetens i barns språkutveckling.

 

8. Investera i ett föräldravänligt arbetsliv

Vi vill ha ett mer tillåtande och flexibelt arbetsliv, som bygger på flexiblare arbetstider ur ett arbetstagar- och föräldraperspektiv. Därför tror vi på att utveckla arbetet med jämställdhetsplaner på arbetsplatserna och ett förstärkt arbetsmiljöarbete som bland annat tar utgångspunkt i småbarnsföräldrars vardag. Vi är också övertygade om att mer inflytande över arbetstider är ett viktigt steg på vägen.

 

 

 


 

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut