Bara några, inte alla, ska med, tycker den borgerliga regeringen om gymnasiet

Den borgerliga regeringen har beslutat att avbryta reformeringen av gymnasieskolan genom sitt beslut avblåsa gymnasiereformen GY-07, något som riksdagen beslutat om och som skolvärlden redan var i full färd med att planera för.

Det står skrivet i stjärnorna när regeringen återkommer med förslag men redan nu vet vi en del av vad som komma ska. På de yrkesförberedande linjerna och lärlingsutbildningen kommer inte kärnämnena, svenska, engelska och matte, att vara obligatoriska. Något som är otroligt viktigt i dagens allt mer konkurrensutsatta arbetsliv. Därför protesterar såväl de fackliga organisationerna som Svenskt Näringsliv mot att undanta dessa ämnen. Dessutom kommer endast de teoretiska linjerna att ge behörighet till högskolan.

I de borgerligas Sverige kommer det att bli oerhört viktigt för en 16-åring vad hon eller han väljer för inriktning. Väljer du fel stängs dörren. Bara vissa linjer ger högskolebehörighet. Till detta kommer att platserna till Komvux halveras så möjligheterna för kompletterande studier minskar kraftigt och möjligheterna till att söka in på högskolan på arbetslivserfarenhet kommer att tas bort.

Den av (s) beslutade reformen var efterlängtad inom skolvärlden. Beslutet att skjuta upp gymnasiereformen innebär många förlorade år både för landets gymnasieelever och för lärarna. Det är ytterligare en generation ungdomar som inte får rätt till den kvalitetshöjning av utbildningen som den nya gymnasieexamen skulle innebära. Det blir inte heller någon ny lärlingsutbildning, något som både elever, föräldrar och inte minst näringslivet efterfrågat. 

Denna borgerliga politik är en återgång till en gammaldags gymnasieskola som inte hör hemma i dagens samhälle och som inte är anpassad till dagens arbetsliv. Dagens och morgondagens arbetsliv ställer högre, inte lägre, krav på goda kunskaper hos gymnasieeleverna. Det är den stängda dörrens politik.

Marie Granlund
gruppledare (s) och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut