Barns hälsa en framtidsfråga


På debattplats i tisdagens DN skriver ett antal personer inom sporten om vikten av skolidrott för att komma till rätta med ökad barnfetma.

- Det är en väldigt viktig fråga och det glädjer mig att de som är många barns förebilder tar till orda. Det är mycket allvarligt när barns hälsa blir en klassfråga och skolan är en av få platser i samhället där alla barn samlas, oavsett förutsättningar och bakgrund.

- Det är bra att diskussionen väcks, jag kommer att ta den med mig in i det rådslagsarbete vi nu drar igång om skolan.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut